U Općinskom odboru Naše Stranke u Bosanskoj Krupi izrazili su podršku ratnim vojnim invalidima koji su uprkos žestokim pritiscima dokazali postojanje nezakonitih radnji u preduzećima čiji je osnivač Udruženje RVI u Bosanskoj Krupi.

“Ti ljudi su godinama ukazivali na nazakonite radnje u preduzećima d.o.o Irfan Kadić  i d.o.o Vibok-benz, pošteno i hrabro, uprkos golgoti kroz koju su prolazili, o čemu najilustrativnije govori činjenica da je jedan od njih stopostotni RVI Semin Orašćanin isključen iz članstva RVI-a. Oni su skrenuli pažnju i na štetne posljedice proizašle iz ovih radnji, koje su nanijete pomenutim privrednim subjektima, što se mjeri stotinama hiljada KM, o čemu nepobitno govori pravosnažna presuda Općinskog suda u Bosanskoj Krupi. Sve to navodi na zaključak da se sve ovo dešavalo uz direktnu ili indirektnu, otvorenu ili prešutnu saglasnost kako Skupštine i Upravnog odbora Udruženja, tako i političkih subjekata po čijom su oni bili kontrolom, zbog čega i ne iznenađuju nastojanja da se ovaj slučaj zataška”, ističu u Našoj stranci.

Iz Naše stranke u Bosanskoj Krupi su pozvali da se u ovom slučaju što prije utvrdi puna istina.

“Podržavamo i dalje nastojanje ove grupe ratnih vojnih invalida da se zatraži odgovornost svih aktera koji su direktno ili indirektno bili uključeni u ovaj slučaj, kao i da se ovim privrednim subjektima u cjelosti nadoknadi šteta koja je prouzrokovana ovakvim radnjama, a tu prije svega mislimo na Skupštinu i Upravni odbor Udruženja RVI. Najtragičnije u svemu ovom je to što se ovakvim kriminalnim radnjama obesmislila dobra namjera za  osnivanja navedenih preduzeća jer su trebala poslovati i raditi u korist i za dobrobit svih RVI, a umjesto toga radili su u korist malog broja odabraniih ljudi koji za favorizirani od strane lokalnih moćnika”, zaključili su Našoj stranci u Bosanskoj Krupi.