U Gradskom odboru Naše stranke u Bihaću najavili su pokretanje aktivnosti koje bi za posljedicu imale dokidanje prava stranaka i utjecajnih pojedinaca da u procesu izbora i imenovanja upravljačkih struktura nameću svoja rješenja i kriterije izbora.

“Iako Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima na pojedine pozicije u javnom sektoru isključuje svaki oblik diskriminacije svjedoci smo da to u praksi nije niti blizu onome kako je propisano i logično. Objavljuju se oglasi i konkursi za članove nadzornih i upravnih odbora, oglasi za izbor i imenovanje direktora javnih preduzeća i ustanova uz obilje uvjeta koje kandidati moraju ispunjavati sa striktnim propozicijama koje, reklo bi se, ne ostavljaju ni najmanje prostora da ishod tih procedura bude po volji političkih stranaka ili, što je još gore, političkih moćnika koji njima bez ograničenja upravljaju”, rekli su u Našoj stranci u Bihaću.

U Našoj stranci navode da su, suprotno Zakonu, nedavno u jednoj ustanovi i javnom preduzeću na poziciju direktora imenovani kumovi premijera i predsjednika jednog kantonalnog odbora, a eliminisani kvalitetniji kadrovi iza kojih nisu stajali uticajni pojedinci.

“U pitanju je oblik kriminala koji se ogleda u trgovini utjecajem. Gotovo da smo se navikli na ravnodušno prihvatanje izjava vladajuće većine kako je svaka od stranaka, koji su njen dio, dobila neku od ustanova ili javnih preduzeća da njima raspolažu gotovo bez ograničenja. Takvo krčmljenje javnog sektora se mora zaustaviti i predložićemo preko naših zastupnika na višim nivoima vlasti konkretne mjere koje će onemogućiti takvu praksu”, naglasili su u Našoj stranci u Bihaću.