U srijedu, 28.03.2018. godine, održan je zbor članstva Naše stranke u Bihaću na kojem je tajnim glasanjem izabrano rukovodstvo Gradskog odbora Bihać. Za predsjednicu Odbora izabrana je prof. dr. Vildana Alibabić, za potpredsjednika izabran je Damir Jukić, a članovi su Aida Dizdarić, Alma Midžić, Anis Alagić, Mirsad Kozličić i Sabina Huseinović.

U svom obraćanju, Vildana Alibabić se zahvalila dosadašnjem predsjedniku Nurudinu Osmanoviću za doprinos u jačanju i širenju ideja Naše stranke u Bihaću. Poručila je da je uz svoju akademsku karijeru čvrsto odlučila da se politički angažuje jer smatra da može i mora dati doprinos našem društvu kroz Našu stranku.

“Naša djeca su prisiljena da svoju mladost, znanje i sposobnosti daruju drugim narodima na svim kontinentima svijeta. I niko se za to ne osjeća odgovornim! Kao građanka, majka, univerzitetska profesorica i naučna radnica više nisam spremna samo posmatrati šta nam rade. Hoću da se borim za dostojan povratak svoga i vaše djece iz bijelog svijeta, za državu kakvu su životima plaćali mnogi moji i vaši bližnji, za život dostojan čovjeka. Nema razloga da više vjerujem strankama koje su nas do sada vodile. Zbog toga sam prihvatila ponuđenu dužnost predsjednice Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.  To je stranka čestitih ljudi i dobrog bosansko-hercegovačkog programa. Očekujem vašu podršku i suradnju i vjerujem u naš zajednički uspjeh!”, poručila je na kraju prof. Alibabić.