Nihad Uk je vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Rođen je 1989. godine u Sarajevu, završio je Drugu gimnaziju i Pravni fakultet u Sarajevu. Trenutno je na master studiju na katedri za međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

U dugogodišnjem radu u Našoj stranci Nihad Uk se između ostalog zalagao za poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici, posebno kada je riječ o nezaposlenosti mladih. U tom kontekstu zalagao se za osnivanje biznis inkubatora, stipendiranju deficitarnih zanimanja kao i formiranju grantova za pokretanja biznisa. Posljednja inicijativa Nihada u Općinskom vijeću Centar bila je kreiranje fonda za stambeno zbrinjavanje mladih simboličnog naziva „Za lakši početak“, kojim se predviđa sufinansiranje poreza na nepokretnost mladim prilikom kupovine prve nekretnine.