Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Centar usvojen je amandman vijećnika Naše stranke Nijada Uka na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo. U odluku je dodano da općinski vijećnik ne može biti član Upravnog odbora Ustanove čiji je osnivač Općina Centar.

U odluku je dodano da općinski vijećnik/ca ne može biti član/ica Upravnog odbora Ustanove.

Dodavanjem navedenog stava izbjeći će se sukobi interesa koji su u prethodnim sazivima upravnih odbora i općinskih vijeća Centar postojali.

“Dešavalo se da su vijećnici bili ujedno i članovi upravnih odbora ustanova čiji je osnivač Općina Centar pa tokom mandata paralelno utvrđivali godišnji plan rada ustanove i o njemu glasali; donosili finansijski plan i o njemu glasali ili pak podnosili izvještaj o radu ustanove i o njemu glasali”, rekao je Nihad Uk naglašavajući da je jedan od njegovih motiva političkog djelovanja borba protiv sukoba interesa.