Jučerašnjim rebalansom budžeta Općine Centar stvorene su finansijske pretpostavke za realizaciju inicijative vijećnika Naše stranke Nihada Uka, koja predviđa da se mladim osobama subvencioniše plaćanje poreza na nepokretnost prilikom kupovine prve nekretnine.

“Inicijativu smo simbolično nazvali Za lakši početak i mislim da će umnogome olakšati mladim koji tek započinju samostalni život. Ideja je da se mladim osoba sa područja Općine Centar  subvencioniše plaćanje poreza na nepokretnost prilikom kupovine prve nekretnine, te na taj način donekle olakša ‘započinjanje života'”, rekao je Uk.
 
Vijećnik Naše stranke objasnio je zašto je važno da se inicijativa zasad sprovodi na lokalnom nivou.
 
“Svjestan sam da bi najbolje bilo da imamo izmjene zakonskih propisa na višim razinama kojim bi se osigurao efikasniji sistem stimulacije mladih za kupovinu prvog stana. Dok ta promjena ne dođe, važno je da vladajući na lokalnom nivou ponesu dio odgovornosti i pruže pomoć. Drago mi je da su Općinsko vijeće i načelnik prepoznali važnost ove inicijative i nadam da će mladi u skorije vrijeme moći koristiti ova sredstva”, istakao je Uk.