Budžet Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) za 2018. godinu donešen je u nezakonitoj proceduri. Umjesto da se na posljednjoj sjednici Skupštine razmatra u formi nacrta, parlamentarna većina je na samoj sjednici odlučila da se razmatra u formi prijedloga, iako uz budžet nije dostavljeno niti obrazloženje niti Dokument okvirnog budžeta. Zakon o budžetima FBiH ne poznaje ovakvu proceduru tako da samo donošenje predstavlja potpuno nezakonit akt.

“Iako je ministar finansija Nudžeim Džihanić tvrdio kako budžet ima razvojnu komponentu, naša analiza je ponudila sasvim drugačiju dimenziju budžeta. Budžet je isključivo potrošački, planiran u iznosu od skoro 41 milion KM – što je potpuno neostvarivo i nerealno za čak 3,5-4 miliona KM. Ono što je zabrinjavajuće je da se Vlada BPK u njemu nije vodila principima restriktivne politike javne potrošnje, na koju se obavezala potpisivanjem Reformske agende, već je u njemu planirala finansijska sredstva za nova upošljavanja u javnom sektoru, povećanje plata, materijalnih troškova itd. Samo za plate i naknade zaposlenih podignuta su izdvajanja sa velikih 19,8 miliona KM na ogromnih 21,3 miliona KM.  Premalo sredstava planirano je za strateške odrednice Kantona, kao što su poljoprivreda i turizam”, naveo je Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini BPK Goražde.

Zuko je podnio 68 amandmana na Prijedlog budžeta za 2018.godinu. U amandmanima  je traženo povećanje ekonomskih kodova za kulturu, turizam, nauku, sport, stipendije, projekte, kapitalne transfere, mlade, poljoprivredu, obrt, preduzetništvo, itd, a uz istovremeno smanjenje na kodovima za transfere političkim partijama, putne troškove, materijalne troškove, ugovorene usluge i druge naknade, subvencije javnim preduzećima, nabavke opreme, izdatke za usluge prevoza i goriva, itd. Nažalost, niti Vlada, niti predstavnici parlamentarne većine nisu imali razumijevanje za predložene amandmane, te su svih 68 amandmana odbili.

“Neusvajanje ovih amandmana zasigurno će pridonijeti daljnjem degradiranju kulture, sporta, turizma i poljoprivrede, a usvajanje ovako nerealnog budžeta osigurat će Vladi da u slijedećoj godini troši sredstva većinom za plate, materijalne troškove i, naravno, tekuće transfere kojima će nastojati dobiti izbore. Ionako ekstremno mali kodovi za poljoprivredu, turizam, projekte, preduzetništvo, obrt, mlade, nauku, kulturu i dr, bit će, kao i obično, popeglani na kraju godine sa izvršenjem u vrlo malom procentu”, zaključuje Zuko. 

Naša stranka je zbog svega rečenog glasala protiv budžeta BPK za 2018.godinu.