Skupština Bosansko-podrinjskog kantona je odbila amandman zastupnika Nena Zuka iz Naše stranke kojim traži da se osigura 100.000,00 KM za sufinansiranje projekata na zaštiti i očuvanju kulturnog naslijeđa nekropole stećaka Goršić polje koja je 15. jula 2016. godine upisana na UNESCO listu svjetske baštine.

„Nekropola stećaka Goršić polje je dio projekta serijske nominacije upisa stećaka na svjetsku listu spomenika koju su kandidovale četiri države BiH, Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Projekt je okončan na UNESCO konferenciji 15.07.2016. godine kada je prihvaćena serijska nominacija i 28 nekropola stećaka iz četiri države proglašeni lokalitetima pod zaštitom UNESCO-a. Od 28 nekropola koje su upisane na Svjetsku listu spomenika kulturnog naslijeđa jedna se nalazi na području BPK Goražde a radi se o  «Nekropola sa stećcima Hrančići, Kučarin – Donje Polje, Žilići, Goražde, FBiH» koja ima neprocjenjivu kulturološku vrijednost. Bosna i Hercegovina je potpisnica konvencija UNESCO-a“, kazao je Zuko.

„Izabrane nekropole sa stećcima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije predstavljaju neobnovljiv resurs za održivi razvoj lokalnih zajednica, za uspostavljanje saradnje u različitim oblastima i nivoima. Upisom stećaka na Listu svjetske baštine UNESCO-a oni su dio opće baštine čovječanstva. To je važna prilika za naš kanton i moramo pokazati ozbiljnost“, dodao je Zuko.

„Neprihvatanjem amandmana će doći do ugrožavanja i neispunjavanja obaveza proisteklih na osnovu UNESCO Konvencija i Plana upravljanja nekropolama stećaka u BiH, što za direktnu posljedicu može imati sankcije i brisanje nekropole stećaka Goršić polje sa UNESCO liste. Građani Goražda su ogorčeni zbog nebrige vlasti za ovo pitanje“, naglasio je Zuko.