Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona, zatražio je od ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odgovor na pitanje u kojoj su fazi aktivnosti vezane za nabavku CT-a za Kantonalnu bolnicu Goražde.

„Ja sam ovo pitanje već jednom postavio premijeru i tražio pismeni odgovor, međutim, na moja pitanja i inicijative se nikako ne odgovara, a vlasti nastavljaju da se ponašaju bez ikakave odgovornosti prema građanima i građankama BPK. Naš kanton je jedini koji nema CT u Federaciji“, upozorava Zuko.

„Kompjuterizovana tomografija ili CT se koristi kao radiološka metoda snimanja koja pored rendgen zračenja primjenjuje i tomografiju, metodu obrade snimaka uz primjenu kompjutera i savremenih programskih paketa. Isto je važno za preglede pluća i grudnog koša, abdomena, jetre, gušterače, žučne kese, slezene, kičme i kičmenog kanala, te je efikasan u otkrivanju tumora. Ovo je samo jedan od primjera šta sve fali sistemu zdravstvene zaštite u našem kantonu“, kazao je Zuko.

Neno Zuko je najavio da će zatražiti na hitnoj sjednici o stanju u zdravstvenoj zaštiti u Bosansko-podrinjskom kantonu pokretanje zajedničke inicijative zastupnika iz vlasti i opozicije kako bi, ukoliko Vlada BPK-a nije sposobna osigurati sredstva za osnovnu opremu za liječenje pacijenata, ova tema ode prema višim razinama vlasti.