Vlada Federacije BiH spremila je novi udar za Bosanskopodrinjski kanton. Nakon konstantnih smanjivanja koeficijenta kojim se određuje učešće BPK u raspodjeli javnih prihoda, Vlada FBiH konstantno smanjuje i grant koji je u ovoj godini planiran na rekordno niskih dva miliona KM. U ovakvim uslovima, Federacija stavlja pritisak na kantonalne vlasti koje bukvalno tjera na ostvarivanje prihoda iz svojih potencijala, te na efikasnije upravljanje imovinom. S druge strane, kantonalne vlasti pokazale su u proteklom periodu da nemaju tu sposobnost.

“U zadnje četiri godine vlasti u BPK uspjele su finansijsku stabilnost Kantona pretvoriti u ruševine. Za to su kriva nova zapošljavanja, povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru i neefikasno trošenje novca poreskih obveznika, kao i smanjenje pomoći Federacije. Prije samo četiri godine prihodovna strana budžeta iznosila je skoro 42 miliona dok se za plate izdvajalo nešto preko 19 miliona. Danas imamo budžet od otprilike 35 miliona, a izdvajanja za plate gotovo 22 miliona. Likvidnost budžeta je ugrožena, Vlada je odlukama uzela pozajmice sa svih namjenskih kodova i opustošila ih, tako da su vrlo bitni rashodi za koje su namijenjena ova sredstva na čekanju. Taj novac je potrošen isključivo za plate, a za termin ‘razvojna komponenta budžeta’ u Vladi BPK više i ne znaju šta znači, već se bave samo isplatom plata i tekućim transferima”, kaže Neno Zuko, zastupnik Naše stranke u Skupštini BPK.

Za Zuku, nimalo nije ohrabrujuća ni činjenica što je Kanton povećao prihode od poreza na dobit za više od milion maraka, jer je 2016. ukinuta povlastica neplaćanja poreza izvozno orijentisanim kompanijama, čime je ukinuta jedina komparativnu prednost u odnosu na druge zemlje u regiji, a situacija u budžetu je sve lošija i lošija.

“Ono što možemo očekivati u narednom periodu je još veći pritisak Federacije i insistiranje na izgradnji hidrocentrale u Ustikolini jer je BPK u očajnoj pregovaračkoj poziciji i, mogli bi reći, bezizlaznoj situaciji”, kaže Zuko.

Rješenje je u novom Zakonu o ravnomjernom razvoju FBiH na kojem Naša stranka već dugo insistira, a koji će omogućiti sagledavanje mogućnosti kantona i općina da ostvaruju prihode i njima servisiraju ustavne nadležnosti. Na tom principu dodjeljivat će se pomoć onima koji odstupaju od srednjih vrijednosti. Ovako sve poprima političke konotacije i vodi produbljivanju jaza između bogatih i siromašnih sredina u Bosni i Hercegovini. Za BPK to znači daljnje zaostajanje i nazadovanje zbog kojeg će i u budućnosti ljudi masovno odlaziti i svoju sreću tražiti u drugim sredinama.