U skladu s onim što je Forum mladih Naše stranke ranije najavio, na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuta je Inicijativa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo. Inicijativu za kreiranje sistemskog i dugoročnog pravnog okvira za predstavljanje studenata u Kantonu Sarajevo i zastupanje njihovih interesa je u ime Naše stranke predala zastupnica Neira Dizdarević.

„S obzirom na to da su studentska udruženja u Kantonu Sarajevo, a ponajviše krovno udruženje studenata Univerziteta u Sarajevu (SPUS) često bili u fokusu medija i to iz pogrešnih razloga, došlo je do društvene reakcije i kontroverze, koja predstavlja obiman društveni problem i problem u aktivizmu mladih. Smatramo da se rješavanju ovog problema treba pristupiti sistemski i težiti ka dugoročnom rješenju, te da takav pristup jedino može osigurati kvalitetan zakonski okvir“, stoji u inicijativi.

Naša stranka podsjeća kako su problemi vezani za SPUS višegodišnji, te kako oslikavaju jedan obrazac nefunkcionisanja ove organizacije, kao i nedostatak demokratskih procesa i demokratskog kapitala u dosadašnjim rukovodiocima ovih organizacija. Upravo zbog toga izmjene i dopune ovog zakona trebaju da idu u smjeru demokratizacije procesa u izboru rukovodioca SPUS-a te utvrđivanja metodologija izbora na principu „jedan student – jedan glas“.

„U postojećem Zakonu o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo postoji korektan pravni okvir na koji se može izvršiti nadogradnja, a također smatram da izmjene i dopune zakona trebaju da prođu kroz široku javnu raspravu sa studentskim udruženjima, fakultetima, studentima i građanima“, rekla je zastupnica Dizdarević.