Iako je prvobitno uvrštena na dnevni red 37. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, Strategija prema mladima u Kantonu Sarajevo za period 2018. – 2022. nije razmatrana 31.01. Nacrt je povučen na samoj sjednici, uz obrazloženje da su potrebne dodatne konsultacije. Međutim, istraživanja i analize na osnovu kojih je rađena strategija nam pokazuju koliko je zaista alarmantno stanje u ovoj oblasti.

Oko 20% stanovništva u našem kantonu (oko 83.000) čine mladi ljudi (15-29 godina). Istraživanja pokazuju da bi oko 40% mladih KS otišlo u inostranstvo zauvijek, a čak skoro 20% njih je već poduzelo konkretne korake za napuštanje BiH. Jasno je da bi naša država uskoro mogla postati zemlja staraca. U periodu 2013.-2015. broj djece upisane u srednje škole bilježi nagli pad, od čak 23%. Gorući problem mladih je nemogućnost zaposlenja. Iako je teško precizno odrediti, pretpostavlja se da stopa nezaposlenosti mladih iznosi oko 50%. Duplo više od stope nezaposlenosti starije populacije. Poražavajuća je činjenica da više od polovine mladih se nije školovalo za poslove na kojima radi. Najveći broj mladih ljudi zaposlen je u djelatnostima trgovine na veliko i malo, i na poslovima pripreme i usluživanja hrane (ugostiteljstvo), čak preko 40%.  S druge strane, zastupljenost mladih u javnoj upravi je tek 5%. Naravno, i plaće u djelatnostima u kojima radi najvise mladih ljudi su dosta nize nego u djelatnostima koje ne zaposljavaju mlade ljude u vecoj mjeri.

I dok mladi napuštaju našu državu jer, između ostalog, teško dolaze do bilo kakvog zaposlenja, što dalje implicira nemogućnost rješavanja osnovnih egzistencijalnih pitanja, stranački podobnici uspijevaju namaknuti po nekoliko funkcija. Ironično, na dnevnom redu iste sjednice Skupštine KS razmatran je Program rada i Finansijski plan Kantonalnog stambenog fonda za 2018. godinu. Prije nepunih godinu dana, neposredno prije imenovanja novog direktora, u samo par dana razmaka, Vlada KS je dva puta mijenjala Odluku o kriterijima za imenovanje direktora Kantonalnog stambenog fonda. Brisane su odredbe koje su propisivale da lice mora imati VII stepen stručne spreme građevinskog ili arhitektonskog smjera, te da ne može biti član upravnog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta. Tako će direktor ovog fonda, po vokaciji sociolog, član nekoliko upravnih i nadzornih odbora, zahvaljujući skupštinskoj većini koja je podržala Finansijski plan, nastaviti sa rasipničkom praksom i u 2018. godini potrošiti 70 hiljada KM na kupovinu službenog automobila i nabavku opreme kompjutera, namještaja, mobitela itd., za Fond koji broji tek 10 uposlenika.

Jasna je poruka koju Vlada ovakvom politikom šalje mladim ljudima, konstantno stvarajući ambijent u kojem se ne vidi šansa za bolju budućnost.