Iako smo dobrano zagazili u 21. vijek, institucije vlasti u našoj zemlji nemaju sluha za one koji žive u tišini. Gluhe osobe imaju otežanu komunikaciju u zdravstvenim, obrazovnim, kulturnim i drugim javnim ustanovama i institucijama. Jedno od prava koje je ugroženo je i pravo na pristup informacijama. Da li će se u narednom periodu bar u ovom segmentu poboljšati položaj jedne od najugroženijih kategorija naših sugrađana?

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo Neira Dizdarević, u saradnji sa Udruženjem gluhih KS, već mjesecima radi na iznalaženju rješenja koja bi makar dijelom umanjila diskriminaciju ove populacije. Jedan od prioriteta je poboljšati pristup informacijama gluhim osobama, s obzirom na to da javni medijski servisi u našoj zemlji ne prevode informativne emisije znakovnim jezikom u potpunosti. Trenutno emituju samo namjenske i periodične emisije za ovu populaciju, što svakako nije dovoljno. Otežavajuća okolnost je i to da su u Kantonu Sarajevo trenutno angažovana samo tri tumača znakovnog jezika.

Na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 20. 12. 2017. godine, zastupnica Dizdarević je uputila inicijative Ministarstvu pravde i uprave KS da se u narednom periodu iznađe način za anagažovanje tumača znakovnog jezika u polusatnom Dnevniku, koji se emituje svakodnevno u programu TVSA u 18:30 sati, kao i za sjednice Skupštine KS, koje prenosi ovaj medij. Na ovaj način bi se gluhim osobama omogućilo pravo na informisanje o aktuelnim dnevnim dešavanjima, kao i o radu izabranih i imenovanih zvaničnika.

Postupajući po navedenoj inicijativi, resorni ministar je 12. 01. 2018. godine upriličio sastanak sa predstavnicima udruženja i direktorom kantonalne televizijske kuće, te izrazio opredjeljenje da se ovo pitanje što prije riješi. Na sastanku su razmatrane tehničke, administrativne i druge mogućnosti za ispunjavanje navedenih zahtjeva.

Prema saopštenju iz kabineta, dok se ne steknu uvjeti za osiguranje prevođenja kompletne sjednice Skupštine KS, za svaki sat vremena njenog trajanja biće sačinjavani sumirani pregledi zaključaka, koji će biti prevođeni znakovnim jezikom. Takođe, u narednom periodu će detaljno biti razmotreno pitanje osiguranja prevoda znakovnim jezikom Centralne informativne emisije TVSA svakodnevno u 18:30 sati, kao i ostali neophodni personalni i tehnički kapaciteti.

Mali, ali značajni koraci u poboljšanju položaja naših sugrađana. U narednom periodu nastavljamo s iznalaženjem načina da se u svim segmentima osigura poštivanje osnovnih ljudskih prava.