Gotovo je polovina mjeseca januara, a djeca sa poteškoćama u razvoju se još uvijek pitaju ”Gdje je moja škola?”. U septembru prošle godine, školska 2017/2018 nije počela za svu djecu u Kantonu Sarajevo. Da li će se isti scenarij ponoviti i za drugo polugodište?

Podsjećanja radi, za stotinjak djece sa poteškoćama u razvoju, koja su do tada pratila poseban predškolski i program rane intervencije, nastava u mjesecu septembru nije počela. U međuvremenu je dio djece počeo sa pohađanjem skraćene nastave, u okviru privremenog rješenja, koje je bilo na snazi do 31.12.2017. godine. Sa krajem godine, djeca su ostala i bez privremene i polovične nastave.

Na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 15.11.2017. godine,  usvojeni su zaključci koji su davali nadu da će se ovaj problem konačno početi rješavati.

Skupština je zadužila Vladu Kantona Sarajevo da u periodu od 15 dana pristupi osnivanju interresorne radne grupe za sistemsko rješavanje pitanja programskih, prostornih i kadrovskih rješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju u specijalnim javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Takođe,  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zaduženo da hitno, zaključno sa 15.12.2017.godine, izađe sa prostornim i kadrovskim rješenjem za svu djecu sa poteškoćama u razvoju do kraja školske godine 2017/18. Zaključci su i obavezali Vladu KS da za navedene namjene odvoji potrebna finansijska sredstva u Prijedlogu budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu.

S obzirom da se kasnilo sa ispunjavanjem usvojenih zaključaka, te su rokovi za formiranje interresorne radne grupe bili probijeni, na decembarskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zastupnica Naše stranke, Neira Dizdarević, je uputila zastupničko pitanje Ministarstvu za obrazovanja, nauku i mlade Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima na implementaciji zaključaka. U odgovoru od 08.01.2018. godine stoji da je radna grupa formirana, a u Budžetu za 2018. godinu planirana sredstva od 600.000,00 KM, za koja nemamo informaciju na osnovu kojih analiza je utvrđeno da će biti dostatna, niti u koje precizno svrhe ce biti utrošena.  Što se tiče prostornog rješenja, bivša škola Isa-beg Isaković je u vlasništvu Općine Novo Sarajevo. Prema našim saznanjima, sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, na čijem dnevnom redu bi se trebala naći odluka o stavljanju na raspolaganje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju, održaće se 30.01.2018. godine. Drugo polugodište u školama u Kantonu Sarajevo počinje 29.01.2018. To već govori dovoljno o iskrenoj namjeri Vlade da ukine ovaj oblik diskriminacije i omogući uživanje osnovnog prava, prava na obrazovanje, za svako dijete u našem Kantonu.

PODIJELI