Shodno Anexu 8. Dejtonskog sporazuma Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donosi Odluku o proglašenju nacionalnog spomenika. Istom odlukom propisuju se i obaveze vlada entiteta na čijem se teritoriju spomenik nalazi. Ove obaveze se odnose na osiguravanje pravnih, naučnih, tehničkih, administrativnih i finansijskih mjera za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

U svjetlu sve češćeg zanemarivanja kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa, uslijed čega dolazi do njihovog devastiranja i u konačnici bespovratnog propadanja i trajnog uklanjanja, zastupnica Naše stranke Nasiha Pozder na posljednjoj sjednici Parlamenta FBiH tražila je da Vlada FBiH informiše zastupnike i javnost o aktivnostima i finansijskim planovima kojima se uključila u izvršavanje svojih obaveza kada su u pitanju nacionalni spomenici.

„Kulturno, historijsko i prirodno naslijeđe se u civiliziranom svijetu smatra nezamjenljivom kategorijom koja svjedoči o postojanju društva istovremeno doprinoseći razvoju i opstojnosti istog“, kaže Pozder.

Navela je i konkretan, posljednji primjer zanemarivanja nacionalnog spomenika. Radi se o Graditeljskoj cjelini – Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru) u Sarajevu gdje se kroz Odluku o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana „Gradski centar – Marijin Dvor“ čiji je prijedlog usvojen na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Promjenom se sugeriše preispitivanje Odluke o proglašenju sa ciljem potpunog ili djelimičnog uklanjanja ovog objekta. Osim Električne centrale, sugeriše se i uklanjanje grupe zgrada u Kotromanićevoj ulici.

Neka od pitanja na koja zastupnici i javnost očekuju odgovore, a koje je postavila zastupnica Pozder su sljedeća:

Koliko novčanih sredstava je aktuelna Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u svom mandatu izdvojila za sprovođenje mjera zaštite, koje su sastavni dio odluka o proglašenju nacionalnih spomenika?

Da li je Vlada Federacije BiH izradila listu prioriteta te finansijski i vremenski plan za obnovu ugroženih spomenika, čiju je listu objavila na službenoj stranici 7. 1. 2019. godine?

„Mi moramo znati da li su postojale objektivne prepreke da se nacionalni spomenici sačuvaju ili se svjesno čekalo da propadnu kako bi mogli biti uklonjeni zbog ko zna kakvih i ko zna čijih biznis planova. Električna centrala je u rad puštena 1918., na kraju Prvog svjetskog rata. Jedan je od rijetkih primjera gdje je voda za centralu dovedena s jahorinskih izvora u dužini od 25 kilometara do postrojenja. Korištena je ne samo za proizvodnju električne energije, već i snabdijevanje grada vodom. Ona je konkretan istorijski dokaz da su Sarajevo i BiH bili spremni za najsloženije civilizacijske iskorake još prije sto godina kako bi išli u korak s najrazvijenijim zemljama Evrope za kojima danas više kaskamo nego tada. Stvari iz prošlosti nerijetko nam dokazuju koliko smo nekad bili napredniji nego sada, ali to nije razlog da budu uništene. Naprotiv, moraju nam biti podstrek da i danas pratimo najsavremenije standarde u svim oblastima ljudskog djelovanja“, kaže Pozder.