OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nakon što je Vlada prihvatila amandman Naše stranke na Prijedlog zakona o prostornom uređenju, kojim je prekinuta praksa i mogućnost slobodnog tumačenja i zloupotrebe položaja načelnika i gradonačelnika kroz korištenje mehanizma korekcije prostornih planova. Potpredsjednica Naše stranke i profesorica na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu Nasiha Pozder ocijenila je ovo malom pobjedom u borbi protiv privatnih lobija odgovornih za divlju gradnju u Sarajevu.

„Godinama upozoravamo na član 46. koji omogućava korekciju planskih dokumenata po hitnoj proceduri kada se ne mijenja bitno sadržaj pojedinih planskih dokumenata, a koji je bio predmet zloupotrebe. Načelnici i gradonačelnici su vršili zloupotrebu ove odredbe, otvarajući prostor za betonizaciju, izgradnju više spratova od planiranih te izmjene u privatnom interesu, a nauštrb potreba javnosti. Sa novim zakonom ćemo imati ubrzanje postupka, veću transparentnost, ali ćemo već nakon godinu dana primjene sagledati rezultate na terenu te tražiti dopune, a prije svega slušajući struku i Asocijaciju arhitekata u BiH”, naglasila je potpredsjednica Nasiha Pozder.

Pozder je poručila da će se Naša stranka nastaviti boriti za bolje urbano planiranje i veće učešće građana u procesu donošenja odluka o tome kako će životna sredina izgledati i kako će se grad razvijati u budućnosti.