Nasiha Pozder, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH, traži hitno poništenje Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Visokom Stranci demokratske akcije.
“Više od 200 metara kvadratnih Novalićeva vlada dala je Općinskom odboru SDA u Visokom uz naknadu od 40 KM. Uradili su to na osnovu Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem stoji da Vlada može dati na besplatno korištenje ili u zakup nepokretnu imovinu organima uprave.
Jasno je da je time prekršen Zakon jer SDA, kao ni njen općinski odbor u Visokom, nisu organi uprave ma koliko to Novalić želio. Ovim činom se otkriva i licemjeran odnos SDA prema odluci o smanjenju budžetskih sredstava političkim partijama. Ono što je umanjeno, SDA nadoknađuje kršenjem zakona, između ostalog, i na ovaj način.
Jasno je i da SDA nesavjesnim postupanjem nekretninama u vlasništvu FBiH želi osnažiti i svoju lokalnu organizaciju pred izbore. Ovo se ne smije dopustiti i već sam uputila zahtjev za hitnim poništenjem ove odluke u parlamentarnu procedure.”