U Sarajevu je prekjučer otvoreno prvo reciklažno dvorište. Izgradnja je koštala 993.302 KM, a otvaranjem svoj rad promovirali su Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, KJKP “Rad” i Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Svemu tome svojom nazočnošću na važnosti je dao premijer Kantona Adem Zolj te ministar Čedomir Lukić.

Nasiha Pozder, novoizabrana zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH, to smatra marketinškim trikom kantonalne vlade na odlasku.

“Začuđujuće slab rezultat dugogodišnjeg direktora KJKP Rad gospodina Selima Babića, na neki način je amnestiran otvaranjem reciklažnog dvorišta na koje će građani sami dovoziti otpad ili pozivati nadležne da ga odvezu. Međutim, to je, trenutno, besmislica jer će s reciklažnog dvorišta otpad biti odvožen na deponiju Smiljevići na kojoj nema uslova za njegovo odvojeno odlaganje te će opet biti odvajan skupno. Da paradoks bude veći, nemamo ni fabrike za reciklažu svih vrsta otpada. Ukratko, na reciklažno dvorište je u ovom trenutku bačen novac. Zašto je utrošeno 993.302 KM na nešto što ne može biti prvi korak u reciklaži otpada a da se pri tome federalno nadležno ministarstvo nije sjetilo da je krajnje vrijeme da se krene u implementaciju projekta 16 regionalnih sanitarnih deponija iz 2006. godine. Dvije godine poslije, dakle 2008, postojala je inicijativa definisana međunarodnim projektom STRA.DE na kojem sam i sama učestvovala, sa manje-više istim predstavnicima koji su se prekjučer fotografisali slaveći veliki uspjeh, a koja je podrazumijevala jasne korake upravljanjem otpadom, pa čak i izgradnju reciklažnog dvorišta, kojeg sam prije deset godina pro bono projektovala u sklopu ovog projekta.”

Nasiha Pozder govorila je i o planovima Naše stranke u vezi s rješenjem ovog problema: “Jedna od prvih inicijativa koje ćemo pokrenuti iz skupštinskih klupa KS bit će implementracija mjera Kantonalnog plana zaštite okoliša koje se odnose na pitanje zbrinjavanja otpada i njegovog upravljanja. Na federalnom nivou insistirat ćemo na pokretanju projekta iz 2006. uz pristupanje fondovima koji su nam na raspolaganju, a čime bi se riješila pitanja mnogih naših gradova i općina koje doslovno leže na i pod smećem. Želim podsjetiti na nedavne probleme građana Goražda s deponijom Šišeta, ka i na, ne tako davnu, blokadu grada Mostara zbog problema s odlaganjem otpada, itd. Vrijeme je da kao društvo shvatimo da je otpad ekonomska kategorija i da može biti vrlo značajna, finansijski isplativa, privredna grana, pored toga što značajno utiče na zdravlje naših građana i okolišnu sigurnost.”