Naša stranka će pokrenuti u Skupštini Kantona Sarajevo inicijativu za utvrđivanje mogućnosti zaštite područja Barica, kao jednog od rijetkih preostalih izletišta koje može koristiti većina građana Sarajeva.

„Izgradnjom novih kapaciteta, Trebević je i definitivno pretvoren u izletište samo za dio građana, koji su finansijski dobrostojeći. Slikovito kazano, neko može priuštiti da plaća sok ili hamburger po desetak maraka, dok većina ljudi nije u prilici, ili je samo rijetko u prilici, što se ne smije ignorisati. Tek kada svi građani budu imali enormna primanja, onda će imati smisla donositi odluke o odobravanju gradnje sve samih ekskluzivnih i elitnih izletišta. Zato smatramo da Barice treba zaštititi od toga da se pretvore u skupo izletište poput Trebevića, kako bi svi građani imali prostor koji mogu posjećivati“, kazala je Nasiha Pozder, potpredsjednica Naše stranke.

Ona je dodala da područje Barica nema projektnu dokumentaciju, dok se po Urbanističkom planu vodi kao zona sporta i rekreacije. Pozder je pojasnila da Naša stranka pokreće inicijativu na osnovu člana 9. Zakona o turizmu Kantona Sarajevo.

„Barice su od ogromnog značaja za Sarajevo, posebno nakon što je proteklih godina kulminirao problem sa zimskim zagađenjima vazduha. Sa jačanjem komunikacijskih linija, Barice mogu biti sportska, zdravstvena i generalno turistička oaza za građane Sarajeva, gdje mogu izlaziti na čisti zrak i u prirodno okruženje“, kazala je Pozder.