Naši regionalni odbori - Naša stranka

NAŠI ODBORI

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 1. Sabina Ćudić, Predsjednica
 2. Predrag Kojović
 3. Edin Forto
 4. Nihad Uk
 5. Igor Baroš
 6. Samir Fazlić
 7. Amela Kuskunović
 8. Amra Zulfikarpašić
 9. Amer Tikveša
 10. Robert Pleše
 11. Želimir Bukarić
 12. Mirela Džehverović
 13. Mario Vukasović
 14. Amela Topuz – Bajraktarević
 15. Ibrahim Obhođaš
 16. Sandra Zaimović
 17. Arijana Turković
 18. Jasmina Mršo
 19. Adla Kupusović Branković
 20. Vesna Hadžiosmanović
 21. Azra Jahić
 22. Anes Mašić
 23. Amra Nadarević Vodenčarević
 24. Dejan Pavić
 25. Jasmin Alić
 26. Damir Jukić
 27. Šeherzada Delić
 28. Anis Alagić
 29. Mersiha Jogunčić
 30. Bakir Sulejmanović
 31. Damir Delić
 32. Neno Zuko
 33. Emir Baščelija
 34. Sanja Renić
 35. Alan Handžić
 36. Dževdet Huskić
 37. Emir Bilalović
 38. Jasmin Redžić
 39. Senad Čaušević
 40. Zinaida Zečević
 41. Mirza Ferhat
 42. Bojan Farkaš
 43. Indira Pašović
 44. Amna Popovac
 45. Nađa Nukić
 46. Irma Alićajić
 47. Berin Mušanović
 48. Dino Osmanović
 49. Harun Jasika
 50. Derviš Čičko
 51. Esad Delibašić
 52. Mirjana Lepić Marinković
 53. Škulj Senada
 54. Zvjezdan Karadžin
 55. Admir Bukva
 56. Amir Purić
 57. Naida Omerdić

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 1. Predrag Kojović, predsjednik
 2. Irma Baralija, potpredsjednica
 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 4. Srđan Mandić, potpredsjednik
 5. Nihad Uk, generalni sekretar
 6. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 7. Nasiha Pozder
 8. Benjamin Bejtović
 9. Ismar Sadiković
 10. Valida Repovac Nikšić
 11. Sanja Renić
 12. Semir Ahmetbegović
 13. Zdravko Radošević
 14. Lejla Brčić

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Alen Girt, predsjednik
 2. Sanela Klarić
 3. Amira Mršo
 4. Nataša Ibrahimagić
 5. Marinko Šanje

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Lejla Dragnić
 2. Vedran Grebo
 3. Esma Delić
 4. Marko Cvitanović
 5. Dženana Dramalija

KANTONALNI ODBOR KS

 1. Admir Bukva
 2. Anesa Karaselimović
 3. Redžo Lemezan
 4. Adi Škaljić
 5. Ahmed Kosovac
 6. Alma Hasanbegović
 7. Anton Rajić
 8. Dženana Dramalija
 9. Elma Mališević
 10. Elvis Vreto
 11. Faris Šehović
 12. Harun Jasika
 13. Jasmina Mršo
 14. Neira Dizdarević
 15. Sanela Osmanagić
 16. Sara Arslanagić
 17. Vibor Handžić
 18. Vildana Bešlija
 19. Zlatan Ljuhar

KANTONALNI ODBOR TK

 1. Zvjezdan Karadžin
 2. Mujkanović Muradif
 3. Jasmina Omerdić
 4. Malik Sakić
 5. Berina Huskanović
 6. Almir Nalić
 7. Mersiha Jogunčić
 8. Miralem Sejdinović
 9. Mirela Trepanić
 10. Selim Bešlagić
 11. Edisa Mešković

KANTONALNI ODBOR ZDK

 1. Esad Delibašić
 2. Kenan Ćurovac
 3. Safeta Kavaz
 4. Nermina Vehabović-Rudež
 5. Mirnes Kardaš
 6. Behija Kulović

KANTONALNI ODBOR USK

 1. Škulj Senada
 2. Smiljanic Budo
 3. Medić Amil
 4. Delić Esma
 5. Alibabić Vildana
 6. Delić Šeherzada
 7. Đogić Harun
 8. Sead Pjanić
 9. Salihović Sanel
 10. Čerimagić Aida
 11. Duraković Dževad

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 408 894

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 408 920

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Braće Helać 26

Telefon: 033 431 239

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Vareš

Ulica:

Telefon:

Email: vares@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica: Stjepana Radića bb

Telefon: 064 444 4756

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Prva ulica 57

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Lukavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A

Telefon:

Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba

Cazin

Ulica: Trg Zlatnih Ljiljana

Telefon: 037 511 300

Email: cazin@nasastranka.ba

Velika Kladuša

Ulica:

Telefon: 062 142 444

Email: velikakladusa@nasastranka.ba

Hadžići

Ulica: Džamijska 15

Telefon: 062 950 567

Email: hadzici@nasastranka.ba

Fojnica

Ulica:

Telefon:

Email: fojnica@nasastranka.ba

Travnik

Ulica:

Telefon:

Email: travnik@nasastranka.ba

VELIČINA TEKSTA
KONTRAST