NAŠI ODBORI

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 1. Sabina Ćudić, Predsjednica
 2. Predrag Kojović
 3. Edin Forto
 4. Nihad Uk
 5. Igor Baroš
 6. Samir Fazlić
 7. Amela Kuskunović
 8. Amra Zulfikarpašić
 9. Amer Tikveša
 10. Robert Pleše
 11. Želimir Bukarić
 12. Mirela Džehverović
 13. Mario Vukasović
 14. Amela Topuz – Bajraktarević
 15. Ibrahim Obhođaš
 16. Sandra Zaimović
 17. Arijana Turković
 18. Tarik Haverić
 19. Adla Kupusović Branković
 20. Tarik Jažić
 21. Vesna Hadžiosmanović
 22. Elvis Vreto
 23. Azra Jahić
 24. Anes Mašić
 25. Amra Nadarević Vodenčarević
 26. Dejan Pavić
 27. Jasmin Alić
 28. Damir Jukić
 29. Šeherzada Delić
 30. Anis Alagić
 31. Mersiha Jogunčić
 32. Bakir Sulejmanović
 33. Damir Delić
 34. Neno Zuko
 35. Emir Baščelija
 36. Sanja Renić
 37. Alan Handžić
 38. Dževdet Huskić
 39. Emir Bilalović
 40. Jasmin Redžić
 41. Senad Čaušević
 42. Zinaida Zečević
 43. Mirza Ferhat
 44. Bojan Farkaš
 45. Indira Pašović
 46. Amna Popovac
 47. Nađa Nukić
 48. Nedžad Nadarević
 49. Aziz Mešić
 50. Berin Mušanović
 51. Sead Mušić
 52. Dino Osmanović
 53. Harun Jasika
 54. Derviš Čičko
 55. Esad Delibašić
 56. Jasmina Mršo
 57. Mirjana Lepić Marinković
 58. Sanel Kabiljagić
 59. Zvjezdan Karadžin
 60. Admir Bukva
 61. ..

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

 1. Predrag Kojović, predsjednik
 2. Irma Baralija, potpredsjednica
 3. Mirsad Čamdžić, potpredsjednik
 4. Srđan Mandić, potpredsjednik
 5. Nihad Uk, generalni sekretar
 6. Sabina Ćudić, predsjednica Glavnog odbora
 7. Nasiha Pozder
 8. Damir Marijanović
 9. Benjamin Bejtović
 10. Ismar Sadiković
 11. Valida Repovac
 12. Sanja Renić
 13. Semir Ahmetbegović
 14. Zdravko Radošević

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Mustafa Skopljak, predsjednik
 2. Sanela Klarić
 3. Amira Mršo
 4. Mirano Jupić
 5. Nataša Ibrahimagić

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Lejla Dragnić
 2. Vedran Grebo
 3. Esma Delić
 4. Marko Cvitanović
 5. Dženana Dramalija

KANTONALNI ODBOR KS

 1. Admir Bukva
 2. Anesa Karaselimović
 3. Redžo Lemezan
 4. Adi Škaljić
 5. Ahmed Kosovac
 6. Alma Hasanbegović
 7. Anton Rajić
 8. Damir Marjanović
 9. Dženana Dramalija
 10. Elma Mališević
 11. Elvis Vreto
 12. Faris Šehović
 13. Harun Jasika
 14. Jasmina Mršo
 15. Neira Dizdarević
 16. Sanela Osmanagić
 17. Sara Arslanagić
 18. Vibor Handžić
 19. Vildana Bešlija
 20. Zlatan Ljuhar

KANTONALNI ODBOR TK

 1. Zvjezdan Karadžin
 2. Mujkanović Muradif
 3. Jasmina Omerdić
 4. Malik Sakić
 5. Berina Huskanović
 6. Almir Nalić
 7. Mersiha Jogunčić
 8. Miralem Sejdinović
 9. Mirela Trepanić
 10. Selim Bešlagić
 11. Edisa Mešković

KANTONALNI ODBOR ZDK

 1. Kenan Ćurovac
 2. Safeta Kavaz
 3. Nermina Vehabović-Rudež
 4. Mirnes Kardaš
 5. Esad Delibašić
 6. Behija Kulović

KANTONALNI ODBOR USK

 1. Kabiljagić Sanel
 2. Smiljanic Budo
 3. Škulj Senada
 4. Delić Esma
 5. Mešić Aziz
 6. Alibabić Vildana
 7. Delić Šeherzada
 8. Đogić Harun
 9. Bajrić Azra
 10. Salihović Sanel
 11. Rekić Lejla

KANTONALNI ODBOR HNK

1.
2.
3.

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 551 225

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 408 920

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Braće Helać 26

Telefon: 033 431 239

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Vareš

Ulica:

Telefon:

Email: vares@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica: Stjepana Radića bb

Telefon: 064 444 4756

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Prva ulica 57

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Lukavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A
Telefon:
Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba

Cazin

Ulica: Trg Zlatnih Ljiljana

Telefon:

Email: cazin@nasastranka.ba

VELIČINA TEKSTA
KONTRAST