NAŠI ODBORI

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Trećem kongresu Naše stranke, čine:

 1. Elvis Vreto
 2. Samir Fazlić
 3. Amra Zulfikarpašić
 4. Robert Pleše
 5. Vildan Gurda
 6. Vedran Jovančić
 7. Vedran Grebo
 8. Enes Kurtović
 9. Amela Topuz
 10. Enisa Spahić
 11. Anes Mašić
 12. Indira Pašović
 13. Dženana Pašić
 14. Mirad Pinjić
 15. Suad Slipčević
 16. Elvir Rožajac
 17. Darjan Minov
 18. Jasmin Alić
 19. Dženan Moralić
 20. Nataša Ibrahimagić
 21. Alija Mujkanović
 22. Halil Mujić
 23. Snježana Grbić
 24. Zdravko Radošević
 25. Himzo Bužimkić

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik (Predrag Kojović), potpredsjednici/e (Sabina Ćudić, Nasiha Pozder i Edin Forto), generalni sekretar, te predsjednik Glavnog odbora (Elvis Vreto). U predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik Naše stranke, pet (5) članovi Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

Predrag Kojović, predsjednik

Elvis Vreto, predsjednik Glavnog odbora

Sabina Ćudić, potpredsjednica

Nasiha Pozder, potpredsjednica

Edin Forto, potpredsjednik

Mirsad Čamdžić

Lejla Dragnić

Želimir Bukarić

Irma Baralija

Tarik Haverić

Zvjezdan Karadžin

Sanja Renić

Lamiija Tiro

Amela Kuskunović

Vildana Bešlija

Neno Zuko

Nadzorni odbor NS-a ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Igor Baroš
 2. Aida Krstić
 3. Saud Karić
 4. Marko Cvitanović
 5. Damir Selimović

RO SARAJEVO

 1. Vibor Handžić
 2. Zlatan Ljuhar
 3. Jasmina Mršo
 4. Ena Maglić
 5. Senka Ibrišimbegović
 6. Alen Girt
 7. Admir Bukva
 8. Barbara Peleš – Stroil
 9. Vedran Jovančić
 10. Rusmir Haseta
 11. Nejra Duraković
 12. Ibrahim Obhođaš
 13. Arijana Turković
 14. Edina Pintol
 15. Redžo Lemezan
 16. Faris Šehović
 17. Saša Vasić
 18. Amera Pirija

RO TUZLA

RO ZENICA

RO ZAPAD

 1. Sanel Kabiljagić
 2. Budo Smiljanić
 3. Senada Škulj
 4. Esma Delić
 5. Izet Sulejmanović
 6. Dušan Kovačević
 7. Huse Dedić
 8. Amir Hrnjica
 9. Jelena Srna
 10. Aziz Mešić

RO MOSTAR

….

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 551 225

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 839 266

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Jošanička 107

Telefon:

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Vareš

Ulica:

Telefon:

Email: vares@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica:

Telefon:

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Ulica Oslobođenja

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Likavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A
Telefon:
Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba