NAŠI ODBORI

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Trećem kongresu Naše stranke, čine:

 1. Elvis Vreto
 2. Predrag Kojović
 3. Samir Fazlić
 4. Amra Zulfikarpašić
 5. Sanin Granov
 6. Anton Rajić
 7. Robert Pleše
 8. Vildan Gurda
 9. Anesa Karaselimović
 10. Jasenko Jovančić
 11. Tarik Jažić
 12. Nihad Hrustemović
 13. Adla Kupusović
 14. Jasmina Mršo
 15. Amela Topuz
 16. Enisa Spahić
 17. Alisa Davidović
 18. Nevio Bruck
 19. Anes Mašić
 20. Redžo Lemezan
 21. Indira Pašović
 22. Mirad Pinjić
 23. Maja Trogrlić
 24. Željko Perić
 25. Mirza Ferhat
 26. Zinaida Zečević
 27. Dževdet Huskić
 28. Elvir Rožajac
 29. Jasmin Alić
 30. Olivera Sadiković
 31. Derviš Čičko
 32. Nerma Burek
 33. Dženan Moralić
 34. Mevlija Helić
 35. Nataša Ibrahimagić
 36. Sead Mušić
 37. Zdravko Radošević
 38. Enes Kurtović
 39. Damir Jukić
 40. Rijad Durkić
 41. Vibor Handžić
 42. Sanel Kabiljagić
 43. Emir Baščelija
 44. Berin Mušanović
 45. Mirza Hrustanović
 46. Duško Mirjanić
 47. Hrvoje Gavrančić
 48. Sanela Klarić

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik (Predrag Kojović), potpredsjednici/e (Sabina Ćudić, Nasiha Pozder i Edin Forto), generalni sekretar, te predsjednik Glavnog odbora (Elvis Vreto). U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik Naše stranke, pet (5) članovi Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

Predrag Kojović, predsjednik

Elvis Vreto, predsjednik Glavnog odbora

Sabina Ćudić, potpredsjednica

Nasiha Pozder, potpredsjednica

Edin Forto, potpredsjednik

Nihad Uk

Mirsad Čamdžić

Lejla Dragnić

Želimir Bukarić

Zvjezdan Karadžin

Tarik Haverić

Irma Baralija

Mirza Bajramović

Vildana Bešlija

Sanja Renić

Neno Zuko

Amela Kuskunović

Damir Marjanović

Vedran Hadžić

Selim Bešlagić

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Igor Baroš
 2. Aida Krstić
 3. Saud Karić
 4. Marko Cvitanović
 5. Damir Selimović

Sud časti Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Danis Tanović
 2. Vesna Hadžiosmanović
 3. Emir Dizdar
 4. Nađa Nukić
 5. Hajrudin Helić

RO SARAJEVO

 1. Vibor Handžić
 2. Zlatan Ljuhar
 3. Jasmina Mršo
 4. Ena Maglić
 5. Senka Ibrišimbegović
 6. Alen Girt
 7. Admir Bukva
 8. Barbara Peleš – Stroil
 9. Vedran Jovančić
 10. Rusmir Haseta
 11. Nejra Duraković
 12. Ibrahim Obhođaš
 13. Arijana Turković
 14. Edina Pintol
 15. Redžo Lemezan
 16. Faris Šehović
 17. Saša Vasić
 18. Amera Pirija

RO TUZLA

RO ZENICA

RO ZAPAD

 1. Sanel Kabiljagić
 2. Budo Smiljanić
 3. Senada Škulj
 4. Esma Delić
 5. Izet Sulejmanović
 6. Dušan Kovačević
 7. Huse Dedić
 8. Amir Hrnjica
 9. Jelena Srna
 10. Aziz Mešić
 11. Vildana Alibabić
 12. Šeherzada Delić
 13. Suad Dervišević

RO MOSTAR

….

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 551 225

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 408 920

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Braće Helać 26

Telefon: 033 431 239

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Vareš

Ulica:

Telefon:

Email: vares@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica: Stjepana Radića bb

Telefon: 064 444 4756

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Ulica Oslobođenja

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Likavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A
Telefon:
Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba