NAŠI MLADI

Forum mladih Naše stranke osnovan je sa ciljem da politike Naše stranke približi mladima u BiH, te da potrebe mladih približi Našoj stranci.

Prvi Kongres Foruma mladih Naše stranke održan je 13. oktobra, 2017. godine, sa prisutnih 50 delegata i delegatkinja.

Rukovodstvo Foruma mladih Naše stranke čine Elvedina Omerhodžić, predsjednica, Marinko Šanje, potpredsjednik i Ahmed Kosovac, međunarodni sekretar.

Ukoliko imaš manje od 30 godina i želju za političkim aktivizmom, pridruži nam se!

Popuni pristupnicu i postani punopravni član/ica FMNS

Twitter: nasimladi
Instagram: nasimladi
Facebook: https://www.facebook.com/ForummladihNS/
E-mail: nasimladi.bih@gmail.com