NAŠI MLADI

Forum mladih Naše stranke (Naši mladi) osnovan je 2009. godine sa ciljem da politike Naše stranke približi mladima u Bosni i Hercegovini, te da potrebe mladih približi Našoj stranci. Rad Foruma mladih Naše stranke temelji se na širenju ideja mladih koji žele promjene i voljni su uložiti svoj trud u realizaciju tih ideja za poboljšanje stanja u društvu. Naš rad je javan i transparentan, a dobrodošli su svi koji traže način da realiziraju svoju ideju i daju svoj doprinos stvaranju bolje budućnosti u našoj državi.

Organizacija Foruma gradila se postepeno od mreže lokalnih Foruma. Prvi Forum mladih Naše stranke osnovan je u Sarajevu a nakon toga u Tuzli, Mostaru, Zenici, Bihaću, Kaknju, Visokom, Gračanici…

2017. godine mreža Foruma mladih Naše stranke postala je članicom LYMEC-a (Mreža Evropskih mladih Liberala) na čijem Kongresu su Forum mladih Naše stranke predstavljali Lamija Tiro i Ahmed Kosovac. Iste godine mreža Foruma mladih Naše stranke postala je članicom i IFLRY-a (Internacionalne mreže mladih Liberala) koji je na kongresu IFLRY-a predstavljala Lamija Tiro.

2017. za nosioce organizacije Prvog Kongresa Državnog Foruma mladih Naše stranke godine imenovani su koordinatori Lamija Tiro i Redžo Lemezan Forum mladih Naša stranka Sarajevo čiji je predsjednik Faris Šehović.

Prvi Kongres Foruma mladih Naše stranke održan je 13. oktobra, 2017. godine, sa prisutnih 50 delegata i delegatkinja.

Za novo rukovodstvo Foruma mladih Naše stranke izabrani su Elvedina Omerhodžić, predsjednica, Marinko Šanje, potpredsjednik i Ahmed Kosovac, međunarodni sekretar.

Omladinsku politiku možete preuzeti na ovom linku.

Ukoliko imaš manje od 30 godina i želju za političkim aktivizmom, pridruži nam se!

Popuni pristupnicu i postani punopravni član/ica FMNS

Twitter: nasimladi
Instagram: nasimladi
Facebook: https://www.facebook.com/ForummladihNS/
E-mail: nasimladi.bih@gmail.com

VELIČINA TEKSTA
KONTRAST