Diplomirao je na Fakultetu za medije i novinarstvo na University of North Carolina at Chapel Hill. Na Fakultetu za međunarodne poslove na njujorškom Columbia University radio je kao politički analitičar u Eurasia Group, konsultantskoj firmi u New Yorku.

Vraća se u Sarajevo i radi u građevinskom sektoru u Sarajevu, gdje provodi preko deset godina na rukovodećim poslovima u upravljanju, proizvodnji i prodaji. Od 2009. godine je u Našoj stranci volonterski radeći na pitanjima privrede i ekonomije, kao i organizacije stranke. Na izborima 2014. izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Istovremeno, kao predstavnik Ostalih, delegiran je u Dom naroda Federacije BiH. U maju 2015. na Kongresu  stranke izabran je za potpredsjednika Naše stranke.