Opštinski odbor Naše stranke u Živinicama oglasio se povodom usvajanja Budžeta Općine za 2017. godinu, nakon što iznos predviđen za vijećničke paušale i naknade nije smanjen, iako su to građani tražili u javnoj raspravi.

“Vijećnici su još jednom stavili vlastiti interes ispred interesa lokalne zajednice i 70 hiljada po ko zna koji put prevarenih građana. Ostajući potpuno imuni na socijalnu pravdu, jednakost i socijalnu osjetljivost, vijećnici su svoju pažnju usmjerili samo na čuvanje svojih paušala i naknada, koji su inače najveći u BiH. Vjerovali ili ne, paušali u Živinicama dostižu i do 1500 KM na mjesečnom nivou, što je više od dvije prosječne mjesečne plaće u Tuzlanskom kantonu”, rekao je Džemal Muratović iz Naše stranke u Živinicama.

Iz Naše stranke su također upozorili da su toliki paušali protivni Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

“U toku javne rasprave o Nacrtu Budžeta, zajedno sa boračkim udruženjima, nevladinim organizacijama i građanima, tražili smo smanjenje  neprimjerenih paušala, ali vijećnička većina je trijumfalno odnijela pobjedu, pokazujući šta im je bio cilj. Dodatni problem je što je usvojeni budžet u dijelu budžetskih pozicija namijenjenih finansiranju rada vijećnika, protivan i odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Pozivamo stoga opštinskog pravobranioca u Živinicama i nadležna federalna ministarstva, prije svih Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija, da se oglase po pitanju zakonitosti ovolikih paušala i naknada”, kazao je Muratović.

Iz Naše stranke u Živinicama javno su obećali da će istrajati i koristiti sva zakonom dozvoljena sredstva u suzbijanju pojava koje idu na štetu obespravljene većine građana.