SLUŠAJ ME

Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenica podnijela je inicijativu da se vrati u funkciju parking koji se nalazi u Blatuši u Željezničkoj ulici.

“Na mjestu koje je namjenski uređeno kao autoparking postavljen je koš. Stanari koji žive u zgradama uz parking, primorani su aute ostavljati na trotoarima i zelenim površinama. Pritom ni košarkaši nisu sigurni. Predložili smo da se dvorište osnovne škole u Blatuši prilagodi za sportske aktivnosti na način da se naprave tereni za košarku i fudbal, a da se koševi koji su postavljeni na parkinzima demontiraju.  Dvorište škole je trenutno jedna zapuštena travnata ledina, a idealno je mjesto za sportske aktivnosti djece koja žive u Blatuši. Na ovaj način vratili bismo u funkciju parking mjesta i obezbijedili djeci sigurno mjesto za sportske aktivnosti. Također, treba napomenuti da u Blatuši nema niti jedno mjesto namijenjeno za dječiju igru”, kaže Salčinović.