Na sjednici Gradskog vijeća Zenice, održanoj 27. 8. 2019., na dnevnom redu je bila tačka: “Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju hidroelektrane Janjići na rijeci Bosni”. U okviru navedene tačke prof. Akif Smajlović iz Naše stranke prezentirao je vijećnicima sve negativne posljedice hidroelektrane Janjići. Niko od vijećnika nije podržao ovu odluku, čak ni oni koji su u prošlom sazivu Vijeća bili za njenu izgradnju. Naša stranka se od samog početka bori protiv navedenog projekta, te je 5. 3. 2019. godine održala javnu tribinu pod nazivom “STOP izgradnji hidroelektrane Janjići”. Tribini su prisustvovali i mještani koji gravitiraju području na kojemu je planirana izgradnja hidroelektrane kao i “Žene Krušćice”.

Podsjećamo, Vijeće je na sjednici održanoj 28. 3. 2013. godine razmatralo i donijelo “Zaključak o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju hidroelektrane Janjići”. Zaključak je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH 12. 6. 2013. Iste godine velikom većinom Zaključak je izglasan sa 20 glasova ZA i pet PROTIV.