Predstavnici Gradskog odbora Naše Stranke Zenica održali su jučer, 15. 8.,  sastanak s gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, što je nastavak aktivnosti započetih na prvom sastanku održanom 13. 8. 2018. godine, s ciljem pokušaja usaglašavanja stavova o rebalansu budžeta Grada Zenice.

Želimo informisati javnost da je, u skladu s prijedlogom Gradske uprave s prošlog sastanka, Naša stranka sačinila listu svojih zahtjeva u cilju pripreme Nacrta rebalansa budžeta i utvrđivanja principa rada. S obzirom na to da Gradska uprava u svom dosadašnjem sazivu nikada nije prihvatila niti jednu našu inicijativu ili prijedlog, a u pravilu nije niti odgovarala na naša vijećnička pitanja, iako znamo da je do sada održano 26 sjednica Gradskog vijeća, Naša stranka je prezentirala 26 zahtjeva koji predstavljaju sukus našeg rada u Vijeću zadnjih 20 mjeseci.

Gradonačelnik je prihvatio većinu naših zahtjeva, o kojim ćemo se pismeno očitovati u narednim danima, a nakon čega ćemo iste objaviti uključujući i odgovore Gradske uprave.

Zahvaljujemo građanima na podršci u našim nastojanjima za bolju Zenicu i novu BiH.