Naša stranka u Zenici je preko svoje vijećnice Melihe Salčinović danas pokrenula inicijativu da se napravi Registar primanja uposlenika u javnom sektoru Grada Zenice.

„Registar treba da sadrži imena i prezimena uposlenika u javnim preduzećima i javnim ustanovama, visine njihovih primanja i informacije o radnom statusu uposlenih. Rad u javnom sektoru mora da bude transparentan, a tražene iformacije moraju biti dostupne javnosti.  Registar treba da bude objavljen na web stranici Grada Zenica“, rekla je Salčinović u obrazloženju inicijative.