Nakon upita delegata Edina Forte u Parlamentu Federacije, Naša stranka Visoko je nastavila sa nastojanjima da se utvrde činjenice u vezi sa Centrom za upravljanje komunalnim otpadom u Očazima.
„Dobili smo informaciju da je raspisan tender za izradu Glavnog projekta, međutim za isti je potrebna okolinska dozvola i urbanistička saglasnost. Dakle, vlasti su poremetile tok stvari i rade na svoju ruku, bez ikakvih konsultacija i ne poštujući propise. Posljednja informacija od nadležnog federalnog ministarstva je bila da je postupak pribavljanja okolinske dozvole u toku, te smo tada ukazali na sporna pitanja vezana za namjenu zemljišta, svrsishodnost izgradnje Centra na ovom mjestu te moguće posljedice za zajednicu. Vjerujem da će ministarstvo uzeti u obzir ove argumente“ kazao je Emir Dizdar, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Visoko.
„U tenderskoj dokumentaciji stoji da se radi o izradi dokumentacije za sanaciju postojeće deponije otpada Visoko i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada, ali je na spornoj lokaciji riječ trenutno o ‘stočnoj pijaci’, a ne o deponiji. Riječ je o kompleksnoj materiji, u kojoj je bilo više propusta i spornih pitanja, a izgleda da su vlasti odlučne sve procedure preskočiti nauštrb stanovnika obližnjih naselja i privrednika. Prostim uvidom u papire možete prepoznati da je postoji niz spornih detalja te ćemo ponovno tražiti od nadležnog Federalnog ministarstva turizma i okoliša da reaguje“, zaključio je Dizdar.