Desetogodišnjicu potpisivanja Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, u Unsko-sanskom kantonu obilježio je Koordinacioni odbor kantonalnih udruženja i Saveza udruženja osoba sa invaliditetom USK pod sloganom “Jubilej ili debakl”, na bihaćkom Gradskom trgu. Njihova glavna poruka je bila najava štrajka glađu ukoliko se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK ne udostoji sjesti za stol i razgovarati o pravima osoba sa invaliditetom koja su utvrđena brojnim međunarodnim standardima koje je BiH ratificirala i koji imaju ustavnu snagu.
U borbi za svoja prava Koordinacija koja zastupa više od 5.000 osoba sa invaliditetom već oko dvije godine svaki mjesec organizira proteste pred nadležnim kantonalnim institucijama tražeći da se ispoštuje finansiranje rada udruženja koja su u sastavu Koordinacije. Oni sa svoje strane zastupaju mišljenje da imaju pravo na ova sredstva, upravo u skladu sa potpisanom konvencijom, dok s druge strane Ministarstvo zastupa mišljenje da takav način finansiranja nije u skladu sa zakonom i predlaže da se raspoređivanje sredstava vodi putem javnog oglašavanja.
Ko god da je u pravu, u jedno smo sigurni: Osobe sa invaliditetom su najosjetljivija kategorija našeg društva i nad njima se u praksi provodi višestruka diskriminacija, krenuvši od pitanja materijalnih primanja različitih tipova osoba sa invaliditetom, preko zaobilaženja njihovog sudjelovanja u odlukama koje se tiču liste pomagala u ZZO, do nepristupačnosti u zdravstvenim objektima, pa u konačnici i do finansiranja rada udruženja.
Pozivamo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK da preuzme odgovornost u pogledu ispunjavanja obaveza koje su preuzete potpisivanjem Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN, te da sa Koordinacijom pronađe dogovor oko njihovog finansiranja da bi se izbjegla situacija u kojoj ćemo gledati kako osobe sa tjelesnim invaliditetom, osobe sa hroničnim bolestima, osobe sa oštećenjima sluha i vida, osobe sa mentalnom poteškoćama, osobe sa autizmom i višestrukim oštećenjima štrajkuju glađu!