Delagacija Naše stranke u čijem su sastavu bile vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Centar – Amela Kuskunović, Amra Zulfikarpašić, Varja Nikolić, te koordinator rada sarajevskih općinskih odbora NS-a, Samir Fazlić. Predstavnici Naše stranke razgovarali su sa građanima o raznim problemima Nahoreva, koje je u sklopu mjesne zajednice Pionirska dolina – Nahorevo i pripada općini Centar.

”Osnovni problem Nahoreva je u vezi sa vodosnadbijevanjem. Već 20 godina se odgađa izgradnja vodovoda na području Nahorevo, Nahorevska brda, Muharemovići i Selja, a koji bi crpio vodu iz izvorišta Klanište (općina Stari Grad). S obzirom na to da su u OV podcrtani problemi u postupku eksproprijacije zemljišta na kojem se nalazi pomenuto izvorište, delegacija Naše stranke razgovarala je sa vlasnicima zemljišta, koji su izjavili kako su saglasni ustupiti izvorište za određenu naknadu, a da će svoju izjavu potvrditi i kod notara”, kazala je Amela Kuskunović, vijećnica u OV Centar.

”Na sastanku sa mještanima poslije razgledanja terena zaključili smo da ne postoje problemi koji se ne mogu brzo prevazići. Potrebno je da vještak izađe i provjeri koliko zemljišta treba da uđe u plan eksproprijacije i da shodno tome pregleda zadatu trasu. Ukoliko dođe do promjena trase postavlja se pitanje novog projekta. Potrebno je pozvati vlasnike zemljišta na razgovor u Općinu Stari Grad da se uvjere u pošten postupak”, dodala je Kuskunović.

”Pored problema vodosnadbijevanja, mještani su tražili da im pomognemo i u rješavanju problema prevoza učenika do OŠ Nafija Sarajlić i nazad, jer trenutno ne postoji nikakva linija. Potrebno je i postaviti dva hajfiša za odlaganje smeća, jer postoji opasnost od zaraze, te postaviti nove lampe u sistemu rasvjete (stare su pokradene), te donijeti nazive ulica”, zaključila je Kuskunović.