Krajem juna u Lukavcu je počela implementacija projekta regulacije korita rijeke Jale. Riječ je o projektu koji će regulisati vodotok rijeke Jale i smanjiti mogućnost poplava. Međutim, stvorena je i šansa da Lukavac dobije uređen prostor za rekreaciju i biciklizam.

„Lukavac ima samo jednu biciklističku stazu koja je koliko-toliko uređena, ali za brdske bicikle, što znači da je ne mogu koristiti djeca i veliki broj ostalih biciklista. Isto tako, naš grad nema stazu za rekraciju, odmor i šetnju“, izjavio je član Općinskog odbora Naša stranka Lukavac, Samir Poljić.

Poljić tvrdi da su trenutni radovi na regulaciji korita rijeke Jale dobra prilika da Lukavčani dobiju prostor za rekreaciju:

„Naš prijedlog je izmjena plana uređenja korita rijeke Jale i da se u novi plan uvrsti pješačka i biciklistička staza sa pratećim objektima. Staza bi se nalazila na nasipu ili pored nasipa, zavisno od mogućnosti i projekta samog nasipa. Također, predlažemo da staza bude sa suprotne strane rijeke u odnosu na magistralni put kako bi se zaštitili njeni korisnici“, dodao je Poljić.

Ukoliko Opština Lukavac uvaži inicijativu Naše stranke, Lukavac bi dobio stazu dužine oko tri kilometra i to od raskrsnice za ulaz u Lukavac do kompanije Luciana, tj. Bistarca.