SLUŠAJ ME

Iz Gradskog odbora Naše stranke Tuzla su reagovali na oglas kojeg je prije nekoliko dana objavila Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a čiji sadržaj ocjenjuju sramotnim. Naime, u ovom oglasu se u uslovima za prijem radnika u radni odnos na radnoj poziciji direktora jednog hotela krši više zakona Bosne i Hercegovine, naročito zakonske odredbe koje zabranjuju rodnu i dobnu diskriminaciju.

Gradski odbor Naše stranke Tuzla ističe kako je nedopustivo da oglas objavljen od strane jedne kantonalne institucije sadrži nedvosmislenu diskriminatornu odredbu kojom se kaže kako će prednost imati kandidati muškog spola mlađi od pedeset godina. Podsjećaju kako zakon izričito kaže da se zabrana diskriminacije primjenjuje na sve javne organe, kao i na sva fizička ili pravna lica i u javnom i u privatnom sektoru i u svim oblastima.

Državna služba treba ozbiljnije da shvati svoj posao, te da ovakve oglase u najmanju ruku ne objavljuje. Bosna i Hercegovina treba da napokon krene putem evropskih vrijednosti koji oba spola tretiraju jednako i gdje imamo iste šanse u društvu“, rekla je Eldina Mahmuzić, članica Naše stranke Tuzla.

Naša stranka apeluje na poslodavca koji je objavio ovaj oglas da postupa u skladu sa građanskim vrijednostima i zakonima države Bosne i Hercegovine, a na nadležne u kantonalnoj službi za zapošljavanje da odgovorne upozori na obavezu sprečavanja diskriminacije te da ih u slučaju ponavljanja ovakvih propusta adekvatno kazni.