Gradski odbor Naše stranke Tuzla principijelno podržava neotuđivo pravo na štrajk kao historijsko naslijeđe radničke borbe za zaštitu prava najamnih radnika u privatnim i javnim preduzećima.

Evidentno je da će do dogovora u zdravstvu Tuzlanskog kantona teško doći bez uvažavanja mišljenja i prava svih sudionika. Naša stranka se ne stavlja na stranu niti jednog niti drugog sindikata i naglašavamo da ista prava pripadaju i Strukovnom sindikatu doktora i stomatologa TK , kao i Nezavisnom sindikatu uposlenika u zdravstvu.

Mišljenja smo da je potpuno neprimjeren manipulatorski pokušaj Vlade TK da konfrontira ova dva sindikata i takva situacija neće nikome donijeti koristi, a najmanje pacijentima i građanima.

Istovremeno, politikantska zloupotreba lokalne sudske vlasti od strane Uprave i direktora UKC-a i Doma zdravlja u Tuzli utuživanjem Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologa, pokazuje da Vlada kantona nema namjeru da se ozbiljno uključi u rješavanje problema najavljenog štrajka u sopstvenoj javnoj ustanovi.

Na taj način, baveći se sudsko-represivnim tehnikalijama u cilju razračunjavanja s najmanje 85 posto doktora i stomatologa u TK, kantonalna vlast i ona prijašnja na čelu sa SDA, a i sadašnja na čelu sa PDA, avanturistički uvlači građane Tuzle i TK u ozbiljnu krizu funkcioniranja javnog zdravstva.

Najgore u svemu je što posljedice mogu biti pogubne po pacijente i sve druge građane TK, i treba biti jasno da je krivica nekooperativnosti na strani aktuelne Vlade.

Gradski odbor Naše stranke Tuzla poziva kantonalne vlasti da prestanu da se bave problemom sigurnosti javnog zdravlja kao dijelom predizborne kampanje PDA i da postupaju u interesu svih građana TK.