Na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona je i tačka pod kojom se razmatra Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona  o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Ovaj Zakon donošen je 2006. godine i podrazumijevao je legalizaciju objekata za koje su se zahtjevi mogli podnijeti do decembra 2006.godine, dakle još devet mjeseci po donošenju Zakona, a nakon čega je izvršeno satelitsko snimanje koje je korišteno za potvrđivanje statusa objekata. Laički rečeno, ako je vaš objekat na snimku, možete ga i legalizirati.

Danas, dvanaest godina nakon usvajanja ovog Zakona, Vlada na dnevni red stavlja njegove Izmjene, jer, kako se u razlozima za donošenje navodi, satelitski snimak iz 2007.god. nije adekvatan “zbog povećane oblačnosti u vrijeme snimanja” pa će se danas, dakle dvanaest godina kasnije, za legalizaciju koristiti ni manje ni više nego snimak iz 2018.godine, čime se stiču uslovi legalizacije u predizborne svrhe svega što do sada nije legalizirano.

Važno je reći i da je Tuzlanski kanton jedan od rijetkih koji ima ovaj Zakon, kojim se amnestira bespravno građenje. Razlozi i uzroci pojave bespravne gradnje ovim Zakonom niti su otklonjeni niti su njihove posljedice umanjene, štaviše. U Izvještaju Ureda za reviziju FBiH upravo općina sa područja TK, općina Lukavac, prednjači u broju bespravno izgrađenih objekata, i to u procentu od 70% ukupnog broja objekata na ovoj općini.

Naša stranka će od oktobra, kada bude učestvovala u radu Skupštine Tuzlanskog kantona, insistirati na rješavanju problema bespravne gradnje, ne posežući za ovom vrstom populističkog oruđa kojim se destimulišu legalni i civilizirani načini djelovanja u prostoru, što za posljedicu ima potpunu degradaciju gradskog i urbanog standarda.