Na prijedlog članice Naše stranke Edine Čomor, vijećnik Naše stranke u Starom Gradu Vibor Handžić uputio je inicijativu da se riješi problem neasfaltirane dionice u ulici Prvi Bataljon Sedrenik.

“Ova ulica nikada nija asfaltirana u dijelu od Pekmezove okuke do broja 61., a razlog za to je taj što je pomenuti dio ulice prije bio u privatnom posjedu, ali u međuvremenu je proglašen javnim i stvoreni su preduslovi da se krene sa asfaltiranjem”, objasnila je Čomor.

Pomenuti dio ulice građanima predstavlja problem posebno u zimskim mjesecima.

“Neasfaltirani dio najviše poteškoća stvara zimi, jer se u jednom dijelu ulice nakon padavina stvori blato, što otežava kretanje, pa stanovnici automobilima ne mogu prići svojim domovima. Također, došlo je do propadanja dijela ulice koji je betoniran, nakon posipanja soli, što otežava kako čišćenje ulice, tako i prohod kroz nju. Nadamo se da će Općina što prije riješiti ovaj problem”, rekla je Čomor.