Vijećnik Naše stranke u Starom Gradu Vedran Grebo podnio je inicijativu za izradu akcionog plana energetski održivog razvoja u općini Stari Grad Sarajevo, na prijedlog predsjednika Općinskog odbora Tarika Jažića.

“U globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, što predstavlja jedan od prioriteta, Evropska unija se obvezala da do 2020. godine reducirati sveukupnu emisiju CO2 za najmanje 20% u odnosu na nivoe emisije iz 1990. godine. Budući da su urbana područja u EU odgovorna za 80% potrošnje energije i pripadajućih emisija CO2, lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ispunjavanju energetskih i klimatskih ciljeva EU. Mislim da bi nadležne službe i u našoj općini trebale poduzeti aktivnosti u tom smjeru, a izrada plana bi bio svakako prvi korak”, rekao je Tarik Jažić.

Predsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Starom Gradu ističe da su se Sporazumom gradonačelnika iz 2008. godine općine, gradovi i regije dobrovoljno obavezale da reduciraju emisiju CO2 na svom području iznad postavljenog cilja od 20%.

“Ovim sporazumom su također definisane uloge lokalnih vlasti u implementaciji tog posla kroz mjere energijske efikasnosti i projekte obnovljivih izvora energije. Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje, a značajne mjere za redukciju korištenja energije mogu se postići i u javnom prijevozu i rasvjeti. Nadam se da će važnost ove inicijative biti prepoznata i da će Stari Grad uskoro dobiti plan energetski održivog razvoja”, zaključio je Jažić.