Prije 23 godine građani Bosne i Hercegovine su izašli na referendum i odgovorili potvrdno na pitanje: ‘’Da li ste za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?’’.

Danas, država Bosna i Hercegovina nije takva kakva je na referendumu ponuđena i kakvom ju je zatražila velika većina njenih građana, kad su prilikom tog najvećeg i najznačajnijeg demokratskog događaja u istoriji BiH glasali za državu u kojoj će svi imati jednaka prava i biti jednaki pred zakonom.

S iskrenim čestitkama povodom Dana nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine, izražavamo i nadu kako obilježavanje tog datuma neće biti samo lijepo sjećanje na prošlost, već i doprinos širenju uvjerenja da će ova zemlja ponovo jednog dana počivati na principima liberalne demokratije po ugledu na EU.

Ovaj praznik demokratije nas podsjeća na cilj za koji svi treba da se borimo, a to je budućnost u kojoj će svi građani, kao i tog 1. marta 1992, moći dostojanstveno izaći na izbore i u kojoj će, bez obzira na etničke kvote, većinska volja građana odlučivati o putu kojim će ići ova zemlja.