SLUŠAJ

Nakon što je Vlada Federacije BiH usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u Federalnim organima uprave, Općinski odbor Naša stranke u Sanskom Mostu još je u januaru pokrenuo inicijativu da se angažuje revizorski tim, koji bi bio nezavisan, kako bi se izvršila revizija diploma uposlenih u općinskim organima uprave, javnim preduzećima i ustanovama.

Iz Općine su to odbili pozivajući se na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Općinski odbor Naše stranke to odbijanje smatra skrivanjem nekompetentnih kadrova. Prenosimo ga u cijelosti:

„S obzirom na to da se u Vašem odgovoru pozivate na član 17 stav (1) Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH”, br.49/2006, 76/2011 i 89/2011) koji glasi:

‘Kontrolor podataka ne može da daje lične podatke trećoj strani prije nego što o tome obavijesti nosioca podataka. Ako nosilac podataka ne odobri da se daju lični podaci, oni ne mogu da se otkriju trećoj strani osim ako to nije u javnom interesu, osjećamo se obaveznim da objasnimo zašto je revizija diploma uposlenih u općinskim organima uprave, JP i JU u općini Sanski Most u javnom interesu.

Uposleni u općinskim organima za obavljanje javne dužnosti su plaćeni sredstvima budžetskih korisnika. U cijeloj državi postoji trend provjere diploma uposlenih i mišljenja smo da isto ne smije zaobići i našu općinu. Provjera diploma zaposlenih koju provodi Vlada Federacije BiH, objavljivanje registra zaposlenih u javnom sektoru i formiranje Ureda za borbu sa korupcijom i kontorlu kvaliteta Kantona Sarajevo, trebaju nam biti primjer kako se vraća povjerenje u rad i funcikcionisanje organa uprave.

Javni interes nije samo interes građana, već i uposlenih i njihovih nadležnih.

Zašto Općina Sanski Most ne bi dokazala da upošljava kadrove s validnim diplomama i stručnom spremom? Odgovor koji se sam od sebe nameće jeste da Stručna služba za poslove Općinskog vijeća korištenjem već provjerenog recepta Sekretarijata Parlamentarne skupštine, izbjegava provjeru diploma, krijući nevažeće diplome ili kadrove s nedostatnom stručnom spremom za obavljanje svog posla.

Valjda je svima jasno da funkcionisanje naše lokalne samouprave ovisi o ljudima koji u istoj rade. Određeni lični podaci se ne trebaju javno objavljivati, međutim stručna sprema uposlenih i diplome na osnovu kojih imaju svoja radna mjesta se ne ubrajaju u takve. Onog momenta kada budemo imali stručne ljude na svim pozicijama unutar općinskih struktura, moći ćemo se nadati boljem sutra za nas i našu lokalnu zajednicu.

Zbog svega navedenog, od vas ovaj put zahtijevamo da izvršite reviziju svih diploma uposlenih u općinskim organima uprave, JP i JU u općini Sanski Most.

Nadamo se da ćete nakon ovog dopisa uvažiti potrebu revizije diploma uposlenih u općinskim organima uprave, JP i JU u općini Sanski Most, a samim time i prepoznati šta je zaista javni interes.“