Općinski odbor Naše stranke Sanski Most pokrenut će inicijativu za otvaranje Ureda za komunikaciju i saradnju sa dijasporom, preko kojeg bi općina komunicirala sa građanima i građankama Sanskog Mosta koji žive i rade u inostranstvu.

„Općina Sanski Most je općina čiji veliki broj stanovnika živi i radi u inostranstvu, ali su vezani za svoj kraj i žele doprinijeti njegovom razvoju. Lokalne vlasti nisu prepoznale kapacitet i potencijal naše dijaspore, među kojom je veliki broj ljudi koji bi se želio uključiti u razvoj naše općine, kroz investiranje i druge načine pomoći“, kazao je Ermin Osmanagić iz Naše stranke u Sanskom Mostu.

„Kako bismo olakšali vezu tih ljudi sa našom općinom, mi u Našoj stranci predlažemo otvaranje Ured za dijasporu u okviru općinske administracije. Ured bi pružao pomoć i podršku sanskoj dijaspori u administrativnim procedurama oko pribavljanja određene dokumentacije.  Cilj Ureda bio bi pružanje kvalitetne usluge, bolje informisanje i jača komunikacija sa našim ljudima u inostranstvu. Ured bi izvršio mapiranje udruženja, klubova i zajednica stanovnika Sanskog Mosta u dijaspori i postati njihova formalna spona sa lokalnom administracijom i privredom. Također, važno je da našim ljudima u inostranstvu pružimo pomoć pri registraciji nekretnina, izdavanju dokumenata i drugim izazovima koje teško mogu realizirati u danima odmora“, dodaje Osmanagić.

„Otvaranjem Ureda olakšalo bi se povezivanje naših iseljenika sa matičnom općinom i stvorili bi se uslovi za bolju kulturnu, privrednu, turističku i sportsku saradnju. Otvaranje ovog Ureda ne mora značiti i povećanje ionako glomazne općinske administracije, jer se kvalitetnom sistematizacijom od postojećih službenika može formirati tim za rad u ovom Uredu“, zaključuje Ermin Osmanagić i najavljuje da će NS na ovom pitanju insistirati nakon oktobarskih izbora.