Zastupnici Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo uložili su 5 amandmana na rebalans Budžeta KS-a koji je predložila Vlada. Tim povodom oglasio se Edin Forto, zastupnik NS-a u Skupštini KS-a, kazavši “da rebalans ne mijenja suštinu važećeg budžeta, ali Naša stranka je predložila neke izmjene, koje smatramo bitnim i vidjet ćemo ima li Vlada (DF-SDA) sluha za te izmjene”.

“Predložili smo da se iznos za provođenje deratizacije poveća sa 120.000 na milion KM. Problem sa masovnom pojavom glodara i insekata u ljetnjem periodu ove je godine kulminirala. Sredstva treba preusmjeriti iz subvencija GRAS-u. GRAS može i mora ‘nadoknaditi’ to kroz dugo očekivanu reorganizaciju firme. S obzirom da je IT sektor generator novih radnih mjesta, kao i da je premijer u ekspozeu najavio poticaje ovom sektoru, a nije ih uključio u Rebalans, mi smo predložili da se izdvoji 450.000 KM za stipendiranje studenata informatike i računarstva na ETF UNSA “, dodao je Forto.

“Novac za stipendije treba preusmjeriti od transfera KJKP ‘Rad’ kako bi se ova firma stimulisala da, recimo, vrši bolju naplatu kazni za neplaćanje usluga i da provede potrebnu unutrašnju reorganizaciju. Tu su i sredstva koja KS daje Sarajevskoj razvojnoj agenciji, jer KS tu daje previše novca iako je ona u parterstvu sa 32 opštine. Na sličan način predložili smo i 330.000 KM za stipendiranje studenata elektroenergetike, telekomunikacija i mašinstva. Sredstva ovdje trebaju biti preusmjerena iz izdataka KJKP ‘Park’ i navedenoj agenciji”, pojasnio je.

“Tražili smo i da se 150.000 KM namijenjenih vjerskim zajednicama za izgradnju objekata preusmjeri za opremanje računarskih centara u osnovnim školama. Naša stranka već duže vremena zagovara ovakvu mjeru. I zadnje što smo tražili je da se pri Ministarstvu privrede otvori Poslovni centar koji bi bio na usluzi firmama koje posluju ili hoće da posluju u KS-u. Tu bi radili samo postojeći zaposlenici Ministarstva. 20.000 KM potrebnih za uspostavu treba preusmjeriti od transfera preduzećima Skenderija i ZOI ’84 kako bi se ista potaknula na veću saradnju s komercijalnim partnerima i bolje iskorištavanje svojih sajamskih kapaciteta”, zaključio je Forto.