Gradski odbor Naše stranke Bihać upućuje javni poziv Skupštini USK da konačno provede presude Ustavnog suda Federacije BiH iz 2007. i 2009. godine kojim je utvrđeno da je Zakonom o šumama Federacije iz 2002. i Zakonom o imovini USK iz 1997. povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

Na osnovu ovih osporenih zakona Skupština USK je spajanjem šumsko privrednih društava općina USK-a, preuzela osnivačka prava i osnovala 2000. Šumsko-privredno društvo „Unsko-sanske šume“. S tim u vezi, poslanici Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH najavili su da će uputiti inicijativu prema Skupštini USK za hitno rješavanje ovog pitanja, kao i prijedlog za donošenje Zakona o šumama u F BiH .

Ustavni sud FBiH je utvrdio da je donošenjem osporenog Zakona o imovini USK, kojim je utvrđena imovina tog kantona (preuzimanje, način sticanja, upravljanja i raspolaganja, te druga pitanja koja su u vezi s imovinom kantona) povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu. Šume Unsko-sanskog kantona su najvrijedniji resurs, procijenjene su na 1,7 milijardi konvertibilnih maraka, i kao javno dobro moraju biti vraćena prava općinama i građanima na upravljanje na način da se preuzeta osnivačka prava neustavnim zakonima vrate lokalnim zajednicama USK.

Ustavom i zakonom zagarantovano pravo utvrđivanja politike upravljanja prirodnim resursima jedinica lokalne samouprave i raspodjela sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja moguće je jedino efikasno ostvariti izborom legitimnih predstavnika jedinica lokalne samouprave u organe upravljanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ (Skupština i Nadzorni odbor Društva) odnosno povratom nezakonito prenesenih osnivačkih prava.

Glavni izazov je pronaći ravnotežu između nadležnosti državnih organa za aktivno vršenje vlasničkih funkcija, kao što je kandidiranje i izbor upravljačkih tijela, istovremeno se suzdržavajući od nametanja pretjeranog i neprimjerenog političkog uplitanja u rad i upravljanje kompanijom.

Nasuprot evropskim iskustvima, kod nas je javno promoviran izbor upravljačkih tijela po principu „raspodjele izbornog plijena“ (danas SDA, sutra A-SDA, SBB, itd.). Najpogubnije posljedice za javna preduzeća jesu provođenje stranačkih, a ne javnih politika. Javna je tajna da je količina drvne mase Unsko-sanskih šuma po hektaru iz godine u godinu manja, a da se godinama vodi bespoštedna politička borba ko će i kakvu donijetu odluku o raspodjeli 5,5 milona KM akumulirane dobiti Unsko-sanskih šuma iz prethodnih poslovnih godina.