Službenica za odnose s javnošću u kabinetu načelnika Općine Novi Grad Mirela Bubalo javno je na društvenoj mreži Facebook iznijela neistinu o radu Kluba vijećnika Naše stranke u toj Općini.

Proglasila je borbu Naše stranke na Federalnom nivou vlasti za porodiljske naknade licemjernom jer su, tobož, naše vijećnice i vijećnici u Novom Gradu glasali protiv porodiljskih naknada na lokalnom nivou.

Istina je da je Odluka za naknade za nezaposlene porodilje podržana jednoglasno, tj. da su je i vijećnici Naše stranke podržali. (Pogledati sliku iznad.)

Povodom iznijetih neistina, podnijeli smo pritužbu Etičkoj komisiji pri Općinskom vijeću, kao i načelniku i insistirali da se difamatorski ispad općinske uposlenice sankcioniše, a u  skladu sa Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo  te Etičkim kodeksom za državne službenike.

Ovaj potez smatramo dijelom SDA strategije na difamaciji kadrova Naše stranke. Kad je u pitanju Novi Grad, naš vijećnički klub je najaktivniji. Od ukupnog broja inicijativa pokrenutih u Općinskom vijeću Novi Grad od početka mandata sadašnjeg saziva Vijeća 48 posto uputili su vijećnici i vijećnice Naše stranke.

Kroz sve svoje inicijative pokušavamo dati što veći doprinos zaštiti porodice te radimo u skladu s principima Naše stranke na svim nivoima vlasti.