Članovi i članice Naše stranke učestvovali su na treningu pod nazivom „Razvoj strategija za mlade i žene u političkim strankama“ koji je u periodu 12-13. decembra na Vlašiću organizovao Nacionalni demokratski instut BiH (NDI BiH).

“Treningu je prisustvovalo oko 40 učesnika/ca iz skoro svih značajanijih političkih stranaka u BiH, te smo imali priliku da razmjenimo iskustva , kao i da se bavimo analizama sa kojima se do sada nisam imao priliku susresti. Uvijek je zadovoljstvo prisustvovati ovakvim treninzima gdje možemo čuti članove/ice drugih političkih partija i, kakav je odnos i pristup mladima u strankama iz kojih dolaze. Smatram da je izuzetno važno edukovati mlade ljude i postepeno ih uvoditi u političke programe i aktivnosti, kako bi u budućnosti mogli aktivno učestvovati u svim stranačkim organima”, kazao je Redžo Lemezan, član OO Ilidža i zamjenik predsjednika Savjeta za sigurnost Naše stranke.

Trening je imao za cilj da obuhvati pojedine političke oblasti fokusirajući se na mlade i žene. Motivi za bavljenje politikom, politički i demokratski sistemi, unutarstranačka demokaratija, kao i položaj mladih i žena u politici, neke su od tema o kojima se razgovaralo tokom treninga.

“Predavačica Sonja Lokar, izvršna direktorica regionalne nevladine mreže CEE Network for Gender Issues pažnju je usmjerila na položaj žena unutar političkih stranaka, kao i zastupljenost u stranačkim strukturama i involviranost pri pisanju politika. Uzimajući u obzir iskustva ostalih učesnika/ca, moram reći da su u Našoj stranci napravljeni veliki koraci na polju ravnopravnosti žena, kao i u njihovom aktivnom učešću u svim segmentima i strukturama stranke“, zaključila je Isidora Harbaš, članica Odbora Naše stranke u Bosanskoj Krupi, te članica Glavnog odbora Naše stranke.