Nakon štrajkova uposlenih u zdravstvenom sektoru, koji su obilježili početak ove godine, sada su u štrajk upozorenja stupili i uposleni u srednjim školama, a štrajk su najavili i uposleni u osnovnim školama HNK. To je još jedan dokaz nesposobnosti trenutne Vlade da rješava najvažnija pitanja u našem kantonu – poručili su iz Naše stranke Mostar.
“Oblast srednjoškolskog obrazovanja već godinama vapi za reformom, problemi su mnogostruki, od zastarjelih nastavnih planova i programa, prevelikog broja predmeta, preobimnog, u praksi rijetko korisnog i primjenjivog sadržaja, što za posljedicu ima nezainteresovanost i sve veći broj “opravdanih” časova kod djece, do hroničnih infrastrukturnih problema – nepostojanje laboratorija, sportskih sala i sl. Ako uz navedeno imamo profesore i profesorice koji pored toga sto su potplaćeni, još uvijek čekaju da im se isplate dugovanja iz 2013. godine  jasno je koliko je Vladi stalo do obrazovanja i generalno mladih ljudi u našem kantonu – izjavila je Irma Baralija, predsjednica Naše stranke Mostar.
“Također je poražavajući i odnos ove Vlade prema ženama. Pored činjenice da je Vlada HNK jedina koja nema niti jednu ministricu, otišli su korak dalje i odlučili diskriminirati porodilje koje su usposlene u obrazovanju pa su tako porodiljsku naknadu sa 100% , smanjili na 80%.” – navodi Baralija
Pozivamo Vladu HNK da hitno otpočne pregovore sa Sindikatom uposlenih u srednjem obrazovanju, kao i da ponudi prijedlog reforme i rješenja za ranije navedene probleme – poručili su iz Gradskog odbora Naše stranke u Mostaru.