Grad Mostar je do kraja 2015. godine trebao dobiti budžet za 2016. godinu ili barem Odluku o privremenom finansiranju. Niti jedno od toga nije urađeno, te je finansiranje javnih institucija dovedeno u pitanje. Ništa osim podjele plijena između partnera u vlasti nije spriječavalo gradonačelnika da na vrijeme donese budžet.

Naša stranka je u više navrata insistirala i predlagala javnu raspravu pri donošenju budžeta za Grad Mostar u 2016. godini. Smatrali smo da je ta demokratska procedura posebno važna u našim okolnostima suspendovane demokratije, vlasti bez izbornog legitimiteta i Gradskog vijeća. Vladajuća koalicija radi suprotno od onog što nalažu demokratski standardi; nastavlja politiku vladanja iza zatvorenih vrata i donošenja krucijalnih odluka bez učešća građana i civilnog sektora. Da stvar bude gora, ovaj put smo svjedoci kuloarskim pričama i medijskom prepucavanju dvije vladajuće stranke – SDA i HDZ.

Mostaru su neophodni lokalni izbori, izbor nove vlasti i gradonačelnika koji neće bježati od razgovora i komunikacije s građanima i zainteresiranim društvenim grupama. Dogovaranje javnih poslova iza zatvorenih vrata se kosi sa osnovnim načelima demokratske prakse i jednostavno je nedopustivo.