Nakon utvrđenog pogoršanja ekoloških i sanitarnih prilika na mostarskoj rijeci Radobolji iz Naše stranke Mostar upozoravaju na problem i traže reakciju vlasti.  Četiri velika pomora ribe koja su se u tom periodu dogodila u ovoj rijeci, najbolje oslikavaju težinu situacije. Posljednji pomor ribe kojem smo svijedočili prije dvadesetak dana traži akciju svih nadležnih službi, ali ona nažalost izostaje. Loša kanalizacijska regulacija naselja Ilići, kao i nemar vlasnika bazena koji prekomjerno klorisanu vodu ispuštaju direktno u rijeku, dva su segmenta problema na koji struka upozorava i o čemu bi se gradske vlasti morale hitno očitovati.
“Tražimo od nadležne gradske službe Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove javno očitovanje šta se uradilo po pitanju posljednjeg pomora ribe, da li su i o čemu izvjestili više nivoe vlasti, kakvo je trenutno stanje rijeke Radobolje, te da li postoji ikakav plan o saniranju korita rijeke. Posebno je bitno kvalitetno plansko uklapanje kanalizacijske infrastrukture ovog dijela grada u aktualnu gradnju gradskog kolektora”, kazao je Rijad Durkić iz Naše stranke Mostar.
“Naša stranka Mostar apelira i na više nivoe vlasti da ne dopuste da ove nekad prekrasna mostarska rijeka postane samo kanalizacijska cijev, kakva je sudbina sličnih rijeka po nekim drugim BH gradovima. Radobolja se ulijeva u rijeku Neretvu neporedno ispod Starog mosta, tako da njeno saniranje poboljšava i turističku sliku Starog grada, kao epicentra razvoja Mostara i regije. Upravo strani turisti koji se ljeti kupaju i rashlađuju ispod Starog mosta bivaju direktno ugroženi, zbog sanitarne neispravnosti vode. Završavanjem kapitalnog projekta kolektora, te poboljšanjem situacije na rijeci Radobolji, Mostar bi riješio svoj najveći ekološki problem”, zaključio je Durkić.