Naša stranka (NS), Demokratska fronta (DF) i Socijaldemokratska partija (SDP) Kiseljak odlučili su da zajednički reaguju i upoznaju javnost o stvarnom problemu neizvođenja nastave tjelesnog odgoja učenika Osnovne škole „Kiseljak 1“.

Kao što je javnosti već poznato, u centru Kiseljaka, u krugu od 20 metara, jedna preko puta druge postoje dvije osnovne škole. Osnovna Škola „Kiseljak“ koja radi po hrvatskom planu i programu te područna Osnovna škola „Kiseljak 1“ koja radi po bosanskom planu i programu.

U ovoj, već dovoljno apsourdnoj situaciji, gdje su naša djeca razdvojena jedna od drugih, sada se susrećemo s još većim apsurdom. Naime, s obzirom na to da se direktori ove dvije škole nisu u stanju dogovoriti oko termina korištenja sportske dvorane koja se nalazi u sklopu Osnovne škole „Kiseljak“, došli smo u situaciju da se traži izgradnja nove sportske dvorane za potrebe Osnovne škole „Kiseljak  1“.  Dakle, pored sasvim funkcionalne sportske dvorane koja može ispuniti sve potrebe obje škole, ovo pitanje se politizira i dolazimo u situaciju da se raspravlja o gradnji nove dvorane. S obzirom na regulacijski plan i  lokaciju ‘potencijalne’ dvorane, te blizinu magistralnog puta, ova nova dvorana bi bila zaista minimalnih dimenzija i ne bi ispunjavala ni osnovne sigurnosne uvjete, a u nju bi bila utrošena ogromna finansijska sredstva.

Ovim putem tražimo da se novac koji bi se uzaludno bacio u projekat izgradnje nove sportske dvorane iskoristi za obnovu prostorija Osnovne škole „Kiseljak 1“. Uslovi za učenike u ovoj osnovnoj školi su zaista sramotni i obnova škole je prijeko potrebna. Nevjerovatno je da se u školi koja nema ni uslovne toalete za djecu,  priča o gradnji nove dvorane.

Svoditi ovaj problem, na pitanje etničke pripadnosti je krajnje nisko i bezobrazno, pogotovo ako uzmemo u obzir da ni mnoge druge osnovne škole na teritoriji općine Kiseljak nemaju sportsku dvoranu. Da li su hrvatska djeca na Brnjacima ili bošnjačka djeca u Zabrđu također ugroženi zbog svoje etničke pripadnosti pa zbog toga nemaju dvoranu? Postalo je sasvim jasno da su akteri ove priče željeli iskoristiti trenutnu situaciju kao paravan, kako bi  ispod radara mogli provući premještanje sjedišta škole sa Brestovskog u Kiseljak.

Krajnje je vrijeme da se prestane sa huškanjem naroda i sramotnim korištenjem djece  u političke svrhe upravo od strane onih koji su ovaj problem i kreirali, a sebe predstavljaju „ekskluzivnim“ nacionalnim zaštitnicima naroda kojem pripadaju.

Povodom ovog pitanja naš stav je jedinstven, razuman i racionalan. Ukoliko se direktori dvije škole, Nermin Mehremić i Vitka Grgić, ne mogu dogovoriti oko termina, neka podnesu ostavku kako bi na njihovo mjesto došli ljudi koji su sposobni da se dogovore!

Supotpisnici ovog saopštenja su i lokalni odbori kiseljačkog DF-a te SDP-a.