Naša stranka Kiseljak je uputila inicijativu Općinskom vijeću Kiseljak u vezi s naplatom administrativnih taksi za ovjeru dokumenata. Naš stav je jasan, neprihvatljivo je da građani općine Kiseljak plaćaju ogromne cijene administrativnih taksi za ovjeru dokumenata. Poražavajuće je da Kiseljačani, npr., samo za ovjeru kopije lične karte moraju platiti 3 KM.

Prvi prijedlog Naše stranke je da se svi građani Kiseljaka oslobode taksi za plaćanje ovjere dokumenata. Imamo primjere drugih općina u kojima su građani u potpunosti oslobođeni adminstrativnih taksi i ta praksa funkcioniše već godinama.

Ukoliko vladajuća većina ne bude imala razumijevanja za ovaj prijedlog, nadamo se da će imati razumijevanja za drugi, kojim tražimo da se cijene svih administrativnih taksi umanje za 50%, a da se u postojeće kategorije koje su oslobođene plaćanja taksi uvrste i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje. Nelogično je da trenutni pravilnik plaćanja ove takse oslobađa osobe koje ovjeravaju dokumente koji su potrebni za prijavu na javne konkurse, ali ne i za osobe koje moraju ovjeriti dokumente kako bi se zaposlili u privatnom sektoru. Nelogično je i apsurdno da građanin koji dobije priliku da se zaposli u privatnom sektoru, mora izdvojiti preko 30KM kako bi ovjerio potrebnu dokumentaciju. Žalosno je da naši sugrađani, kada se nađu u takvoj situaciji, idu u druge općine, kao što su Visoko ili Ilidža, gdje besplatno ili za minimalnu naknadu mogu ovjeriti potrebnu dokumentaciju. Također, trenutnim pravilnikom, lica s postotkom invaliditeta preko 60% su oslobođena plaćanja administrativnih taksi. Naša stranka u svojoj inicijativi traži da se plaćanja taksi oslobode i lica s manjim postotkom invaliditeta.

Smatramo da općina Kiseljak itekako može podnijeti smanjenje, pa čak i u potpunosti ukidanje ove takse. Uštede se mogu i trebaju praviti na drugim poljima, a na ovakve i slične načine treba rasteretiti građane i učiniti općinu Kiseljak boljim i ugodnijim mjestom za život.

Pozivamo Kolegij Općinskog vijeća Kiseljak da ozbiljno razmotri inicijativu Naše stranke za dobrobit svih građana Kiseljaka, jer upravo su građani ti koji su ih svojim glasovima izabrali kako bi zastupali njihove interese.

PODIJELI