Vijećnica Naše stranke na Ilidži Azra Jahić dobila je odgovor na inicijativu za izgradnju autobusnih stajališta u ulici Kasindolska cesta za oba pravca, koju je pokrenula na prvoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog člana Naše stranke Muniba Đozića.

“Bez autobuskog stajališta u ulici Kasindolska, stanovnici ove ulice nisu u mogućnosti koristiti autobuse koji njome saobraćaju na liniji Ilidža – Dobrinja. Prepušteni su dobroj volji vozača autobusa ukoliko se zaustave ‘na mahanje’. Ulici je potrebno autobusko stajalište, kako bi se obezbijedio brži i sigurniji transport za stanovnike ove ulice. Koristeći autobusku liniju koja njome saobraća, smanjio bi se broj pješaka koji prolaze ulicom idući ka veoma udaljenoj tramvajskoj ili trolejbuskoj liniji, i povećala bi se opća sigurnost u saobraćaju. To je posebno važno omogućiti velikom broju djece školskog uzrasta koji svakodnevno pješače ovom veoma frekventnom i opasnom ulicom“, rekao je član Općinskog odbora Naše stranke na Ilidži je Munib Đozić.

Vijećnica Naše stranke Azra Jahić ističe da je kao odgovor na  inicijativu dobila informaciju da je navedena autobusna linija još uvijek u statusu probne linije.

“Tek kad Ministarstvo saobraćaja KS registruje navedenu autobusnu liniju, nadležna općinska služba može pokrenuti proceduru izgradnje autobusnih stajališta. Ovo iziskuje nove aktivnosti za podnošenje zahtjeva za trajnu registraciju autobusne linije  Ilidža – Dobrinja, kako ne bismo doveli hiljade građana Ilidže u situaciju da ostanu i bez još jedne autobusne linije“ , rekla je Jahić.

„Ministarstvo saobraćaja neće samoinicijativno registrirati novu liniju, nego općinski organ dostavlja Ministarstvu zahtjev za novu liniju i red vožnje za traženu liniju. Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća pokrenula sam  inicijativu da se utvrdi do kada autobusna linija Ilidža – Dobrinja ima status probne linije, te da se blagovremeno podnese zahtjev prema Ministarstvu saobraćaja za njenu trajnu registraciju. Nadamo se da smo svi svjesni važnosti ove linije sa aspekta povezivanja dvije općine, znatnog skraćivanja vremena putovanja između Ilidže i Dobrinje, kao i da ona predstavlja žilu kucavicu za stanovnike Kasindolske ulice koji nemaju drugi oblik javnog prevoza“, zaključila je Jahić.