SLUŠAJ ME

Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, i Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, danas su u Sarajevu potpisali Sporazum o osnivanju Bosanskohercegovačkog bloka.

U sporazumu, između ostalog, stoji: „Svrha osnivanja bloka je koordinirano političko djelovanje stranaka članica bloka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i političkom aktivizmu na svim razinama sa ciljem: konačne uspostave jednakopravnosti građana i naroda Bosna i Hercegovine na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine dokidanjem svih oblika diskriminacije građana i građanki Bosne i Hercegovine utvrđenih brojnim presudama domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, razvoja i jačanja demokratskog društva i inistitucija Bosne i Hercegovine, ekonomskog i općeg društvenog razvoja Bosne i Hercegovine, kao i političkog poražavanja retrogradnih političkih snaga koje zagovaraju i sinhronizovano djeluju na planu podjele države Bosne i Hercegovine, a što će dovesti do ubrzanja procesa pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u i Evropskoj uniji.“

I Nikšić i Kojović rekli su da u BH blok mogu ući sve političke partije, udruženja građana i pojedince koji su suštinski spremni, a ne deklarativno, prihvatiti principe potpisanog sporazuma, ali i manifesta BH bloka koji bi u dogledno vrijeme također trebao biti predočen javnosti.

Tekst sporazuma možete pročitati u cijelosti na linku.